Aktiv alderdom

3. september 2015

Flere eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og dette må legges til rette for. Miljøpartiet De Grønne vil ha en aktiv og sosial alderdom for Oslos eldre. Vi vil forebygge helseproblemer og ensomhet, særlig i områder med mange eldre minoritetspersoner.

Vi vil:

 • Øke fleksibiliteten i hjemmetjenesten.
 • Styrke sosiale tilbud og tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
 • Øke informasjonen om kommunalt finansiert tilrettelegging av hjem for eldre.
 • Tilby alle over 70 forebyggende fastlegebesøk eller hjemmebesøk av sykepleier annenhvert år.
 • Øke kompetansen på psykisk helse innen eldreomsorg.
 • Styrke tilbudene for aldrende minoritetspersoner.
 • Vurdere å opprette en gratis fiksertjeneste for alle over 67, etter modell fra Göteborg.
 • Styrke Den kulturelle spaserstokken.
 • Øke antall faglærte og høyskoleutdannede i eldreomsorgen og hjemmetjenesten.
 • Prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i anbudsrunder for kommunale helse- og sosialtjenester.
 • På sikt avvikle kommersiell drift av kommunale helse- og sosialtjenester.