Bilde av oslo-delegasjonen på landsmøtet i 2022
Fotocredit: MDG

Årsmøte 2023

Årsmøtet er Oslo MDGs øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

4. mars – 5. mars

Røde Kors’ Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Regnskap og budsjett
  4. Valg av styre, valgkomité og nominasjonskomité
  5. Vedta valgprogram
  6. Fordelingsnøkkel for landsmøtedelegate
  7. Valg av revisor

Endelig dagsorden blir sendt ut med andregangsinnkalling.

Sakspapirer

Vedtekter: Vedtekter
Andreutkast til program: Utkast
Regnskap og budsjett:
Valg:

Tidsplan fram mot møtet

Dato Hvem Hva
9. desember
Programkomiteen Andreutkastet til program publiseres.
18. januar
Fylkeslaget Programdebatt på Vega Scene
2. februar
Representantskap Mulighet for diskusjon under åpen debatt. Alle medlemmer har observatørstatus.
4. februar
Bydelslag og enkeltmedlemmer Frist for å sende inn endringsforslag til programmet og fremme egne saker.
10. februar
Fylkesstyret Frist for andre gangs innkalling.
24. februar
Medlemmer Frist for å melde seg på årsmøtet.