Vi utgjør en forskjell!

Fotocredit: Jon-Are Berg-Jacobsen / Aftenposten

Oslo Miljøpartiet De Grønne har én representant i Bystyret. Likevel har vi fått gjennomslag for en lang rekke saker.  Eksempler er mer og bedre gatekunst, sykkelhotell på Jernbanetorget, støtte til sosialt entreprenørskap og skolehager for alle barn i Oslo. Dette er saker som gjør Oslo til en grønnere, triveligere og bedre by for alle.

Nytt sykkelhotell ved Jernbanetorget

Oslo må bli en bedre sykkelby. Vi har fått gjennomslag for et sykkelhotell ved Jernbanetorget. Sist området ble oppgradert, ble syklistene glemt. Nå skal pendlere og andre som sykler i Oslo indre by få et sikkert og trygt sted å sette sykkelen sin.

Mer og bedre gatekunst

For at Oslo skal leve opp til egne visjoner om å være en by med et mangfoldig og nyskapende kunstmiljø kreves god tilrettelegging, også for gatekunst. Vi har fått gjennomslag for en egen kulturpolitisk plan for graffiti og gatekunst. Planen inneholder konkrete tiltak som egne malevegger i hver bydel, kompetanseheving og finansiering.

Styrket vern av biologisk mangfold

Når rundt 120 000 nye boliger skal bygges i Oslo de neste 15 årene er det viktig at det ikke går ytterligere på bekostning av det biologiske mangfoldet. Vi har fått gjennomslag for juridisk bindende tiltak for vern av mangfoldet og at det skal bygges et nettverk av sammenhengende grøntområder i byen. Slike grøntdrag er essensielle for at mange ulike bestander skal opprettholdes.

Epler til sosiale entreprenører

Sosialt entreprenørskap handler om å skape bedrifter som også løser sosiale problemer. Et godt eksempel er Epleslang, bedriften som lager juice av epler fra private hager som ellers ikke ville blitt høstet, ansetter folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidsmarkedet. Oslo kommune eier store hager og parkanlegg med både eple- og andre frukttrær som ikke blir høstet. Etter initiativ fra Oslo Miljøpartiet De Grønne har bystyret vedtatt at denne frukten skal kunne nyttiggjøres av sosiale entreprenører.

Stoppe fiendtlig arkitektur

Vi har vært blant de fremste kritikerne av fiendtlig arkitektur. Byrommet skal være til for alle, og man løser ikke sosiale problemer ved å gjøre det enda vanskeligere for de svakeste i samfunnet. Debatten blusset opp i sommer etter at nye, fiendtlige, benker ble satt ut i Bjørvika. Vi har bedt bystyret om å vedta å aktivt ta i bruk de virkemidler kommunen sitter på for å hindre utbredelsen av fiendtlig arkitektur fra såvel kommunale som private utbyggere.

Satsing på skolehager

Fra søppelfylling til OL-arena for skiskyting til parsellhager?

I dag har kun 40 av 171 barne- og ungdomsskoler i Oslo tilgang til en skolehage. Skolehager er et viktig tilbud til skolebarn, hvor de kan lære dyrking og hagebruk og hvor maten de spiser faktisk kommer fra. Oslo Miljøpartiet De Grønne er derfor veldig fornøyde med å ha fått gjennomslag for at alle skolebarn i fremtiden skal ha tilgang til en skolehage.

Grønne tak

Det er mange gode grunner til at grønne tak bør være et satsingsområde for Oslo. Vegetasjon på hustak binder opp CO2 og annen forurensning, det er energisparende, det vil absorbere regnbør og forhindre flom og det kan brukes som rekreasjonsområde for byens beboere. Bedre luft, bedre helse, bedre trivsel og økonomisk lønnsomt. Etter initiativ fra Oslo Miljøpartiet De Grønne har bystyret vedtatt å lage en plan for flere grønne tak i Oslo.

Utfasing av veisalt

Veisalting er svært skadelig for innsjøer og drikkevannskilder og gjør store skader på vegetasjonen. Saltingen gjør også skade på sko, sykler, biler, betong og stål. Over lengre tid vil derfor miljøvennlige alternativer til salting også være økonomisk lønnsomme. Etter initiativ fra Oslo Miljøpartiet De Grønne gikk Samferdsel- og Miljøkomitéen inn for å erstatte saltet med mer miljøvennlige alternativer.

Bedre vinterdrift av sykkelveier

Kun 21% av brukerne av sykkelveier er fornøyd med driften på vinterstid. Oslo kommune følger ikke opp egne standarder for drift og resultatet er dårlig tilrettelegging for vintersyklister. Vi fikk gjennomslag for å lage en plan for bedre vintervedlikehold. Sykkelveier skal måkes like godt som bilveier.