Valgkomiteen. Still til valg i Oslo MDG.

Valgkomiteen skal innstille på nytt fylkesstyre med årsmøtet første kvartal 2018, og søker i den forbindelse etter kandidater og innspill vedrørende kriterier til styret og dets medlemmer.

Vi ønsker oss dine innspill . Frist: 26. januar. Under finner du mer informasjon om å stille til valg, om komiteen, og om prosessen frem til årsmøtet i 2018.

Vi trenger deg som ønsker:
– å skape aktivitet i oslolaget,
– å sørge for god kommunikasjon mellom medlemmer og forskjellige partiorganer i Oslo,
– å videreutvikle partiorganisasjonen i Oslo,
– og vi ønsker deg som har noe organisatorisk erfaring og politisk teft.

Valgkomiteen er valgt av Oslo MDGs årsmøte 2017, og avgir sin innstilling sammen med utsending av endelig innkalling til årsmøtet i 2018, tre uker før årsmøtet.

Vil du stille til valg, eller synes du noen andre er godt egnet? Det er åpnet for innspill på kandidater til fylkesstyret.
Lenke til skjema for innspill.

Generelle henvendelser og spørsmål kan rettes til valgkomitéleder Martin Nielsen: marnielsen@gmail.com.
Under følger mer informasjon om frister og valgkomiteen.

Frister

 • 15. oktober: Frist for innspill på kriterier for kandidater og sammensetning
 • 15. november: Frist for å stille til valg eller foreslå kandidater

Mer informasjon om valg på årsmøtet, valgkomiteens mandat og fylkesstyret finnes i vedtektene. På denne siden finner du vedtektene som regulerer styret, programkomiteen og nominasjonskomiteen.

Valgkomiteens sammensetning

 • Leder: Martin Nielsen (Gamle Oslo)
 • Komitémedlem: Haakon Brænden (Nordstrand)
 • Komitémedlem: Sara Blichner (Frogner)
 • Komitémedlem: Kristin Viko Gaupset (Sagene) (I permisjon)
 • Komitémedlem: Sabina Syed (Grorud)
 • Komitémedlem: Solveig Arnesen (Grünerløkka)
 • Komitémedlem: Marion Godager Tveter (Østensjø)
 • Komitémedlem: Sindre Fjeldstad (Gamle Oslo)
 • 1. vara: Almaz Asfaha (St. Hanshaugen)

Mer informasjon om komiteens medlemmer finnes i årsmøtepapirene. Separat sak om innstillingene her.