Still til valg i Oslo MDG

Mange spennende muligheter åpner seg i Oslo MDG ved neste årsmøte. Du kan være med å utvikle både organisasjonen og deg selv, og bidra til å at vi gjennomfører et knakende godt valg i 2017.  Valgkomiteen skal innstille på nytt fylkesstyre, programkomité og ny nominasjonskomité. Vi ønsker oss dine innspill allerede nå – ikke nøl. Under finner du mer informasjon om komiteen og prosessen frem til årsmøtet i 2017.

Valgkomiteen er valgt av Oslo MDGs årsmøte i 2016, og avgir sin innstilling sammen med utsending av endelig innkalling til årsmøtet i 2017, tre uker før årsmøtet.

Vil du stille til valg, eller synes du noen andre er godt egnet? Vi har åpnet for å sende inn innspill på kandidater til de ulike organene som skal velges på årsmøtet i 2017.
Lenke til skjema for innspill.

Generelle henvendelser og innspill på kriterier kan rettes til leder Martin Nielsen: marnielsen@gmail.com.
Under følger mer informasjon om frister og valgkomiteen.

Frister

 • 31. juli: Frist for innspill på kriterier for kandidater og sammensetning
 • 25. september: Frist for å stille til programkomiteen
 • 17. november: Frist for å stille til styret og nominasjonskomiteen

Mer informasjon om valg på årsmøtet, valgkomiteens mandat, og de forskjellige organene vi leter etter kandidater til, finnes i vedtektene. På denne siden finner du vedtektene som regulerer styret, programkomiteen og nominasjonskomiteen.

Valgkomiteens sammensetning

 • Leder: Martin Nielsen
 • Komitémedlem: Linn Evy Kaasa
 • Komitémedlem: Finn Dyrkorn
 • Komitémedlem: Ingebjørg Øveraasen
 • Komitémedlem: Sindre T. Fjeldstad (Grønn Ungdom)
 • Varamedlem: Monica Kvåle
 • Varamedlem: Haakon Brænden
 • Varamedlem: Siw Christine Hauger

Mer informasjon om komiteens medlemmer finnes i årsmøtepapirene.