Våre stortingskandidater 2013

Førstekandidat Rasmus Hansson, andrekandidat Une Aina Bastholm og tredjekandidat Knut Falk Qvigstad.
Førstekandidat Rasmus Hansson, andrekandidat Une Aina Bastholm og tredjekandidat Knut Falk Qvigstad. Foto: Monica Løvdahl

1 Rasmus Hansson, Bærum kommune
Utdannet biolog fra UiO/NTNU med tilleggsutdannelse i bl.a International Politics og Business Administration fra La Trobe University. Han har arbeidet i Norsk Polarinstitutt, Miljøverndepartementet, Norad og forskningssamarbeidet CIENS og var generalsekretær i WWF Norge fra 2000 – 2012. I denne perioden vokste WWF Norge til en betydelig samfunnsaktør.

2 Une Aina Bastholm, Gamle Oslo
Utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og Universität Potsdam i Tyskland, og avluttet i 2010 en tverrfaglig mastergrad ved Aberystwyth University i Wales, Department of International Politics. Hun ble tidlig politisk aktiv, og har bakgrunn fra blant andre AUF, PRESS – Redd Barna Ungdom og Framtiden i Våre Hender, før hun ble med i De Grønne i 2010. Hun har også vært talsperson for Trondheim Fairtrade (2010-2011).

3 Knut Falk Qvigstad, Grünerløkka
Medlem av Sentralstyret (siden 2012) og medlem av Prinsipprogramkomiteen. Han har tidligere vært leder av Grønn Ungdom i perioden 2010-2012, og nestleder 2009-2010.

4 Camilla Williams, Nordstrand

5 Hallvard Surlien, Grünerløkka

6 Helene Gallis, Gamle Oslo

7 Thomas Hylland Eriksen, Nordre Aker

8 Andrew Kroglund, Frogner

9 Maiken McCormick, Gamle Oslo

10 Lars Gaupset, Sagene

11 Shoaib M. Sultan, Søndre Nordstrand

12 Sara Blichner, Sagene

13 Dag O. Hessen, Vestre Aker

14 Siri Mittet, Sagene

15 Anders Skyrud Danielsen, Gamle Oslo

16 Lars Erik Mangset, St. Hanshaugen

17 Elsa Britt Enger, Gamle Oslo

18 Sindre Buchanan, St. Hanshaugen

19 Margrethe Valler, Gamle Oslo

20 Jarle Fagerheim, Alna

21 Ida Beth Hald, Vestre Aker

22 Svein Hetland, Gamle Oslo

23 Gørild Beatrice Bendixen, Frogner

24 Liv Derås Bjørnstad, Nordre Aker

25 Mikkel Storm Glomstein, St. Hanshaugen