Representantsskapsmøte 11. juni 2018 klokka 18:00

Sted: Festsalen, Norges kristelige studentforbund, Universitetsgaten 20

7. mai 2018

 

Ring på «Den Store Salen», gå inn første inngang til venstre, trapp til 3. etg.

Påmelding til møtet gjøres her.

Referat fra forrige møte (18.02.18) finner du her

Agenda:

NB: Fra 17:15 arrangerer programkomiteen åpen «speed-dating». Der kan du møte de som sitter i komiteen og gi innspill til nytt valgkampprogram.

Det vil bli gitt flere viktige orienteringer om gjennomføringen av vår politikk i Oslo, samt en presentasjon av klimabudsjett og Oslos klimapolitikk med forslag til uttalelse. Det blir også holdt generaldebatt.

Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent og protokollunderskrivere

Vedtak av forretningsorden

 • På hvert første representantskap etter årsmøtet skal forretningsorden vedtas.

Orienteringer

 • Programkomiteen
 • Nominasjonskomiteen – Presentasjonen finner du her i pdf format
 • Fylkesstyret. Skolerings- og lokallagssatsing og valgkamplanlegging
 • Stortingsgruppa
 • Orientering fra lokallagsledere
 • Orienteringer fra byrådet
  • Orientering om kommuneplan
  • Framdrift for Bilfritt Byliv
  • Sykkelutbygging i sommer. Framdrift for arbeidet med sykkelløsning i Dronning Blancas vei.

Klimabudsjett og karbonfangst på Klemetsrud. Orientering og vedtak.

Sakspapirer. Klimabudsjett her.

Generaldebatt.

 • 30 minutters debatt over generelle innspill fra representantene. Man kan melde seg til 3 minutters innlegg fram til debatten starter. Avslutt gjerne med forslag til hvordan saken skal følges opp, da det ikke gis tid til svarinnlegg eller replikker.