Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes, 1967, Vestre Aker

Stoknes er psykolog med dr.gr i økonomi, forsker, og førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI. Stoknes har en unik breddekompetanse innen økonomi, strategi, psykologi, sosiologi og filosofi. Han har jobbet mange år i næringslivet, som konsulent og grunder, samt mange år som akademiker som foreleser, forfatter og forsker. Han har vært rådgiver for stortingsgruppa på økonomi, næringsliv og livskvalitet. Stoknes har også lang erfaring med å jobbe opp mot offentlig forvaltning.

Eget nettsted: http://stoknes.no