Styret i Oslo MDG 2016-17

 

Leder: Torkil Vederhus
torkilv@gmail.com tlf – 415 89 316

Programmerer for IT-konsulentselskapet BEKK til daglig. Torkil har en mastergrad i bioinformatikk fra Universitetet i Oslo, hvor han har vært veldig aktiv som tillitsvalgt.  Han har mye organisasjonserfaring og liker å utfordre det etablerte, som da han stilte som motkandidat til det sittende rektoratet ved UiO våren 2013. Torkil har tidligere sittet i styre til Oslo Grønne studenter og i valgkomiteen til GUs arbeidsutvalg.

Nestleder: Mona Brøther

Mona er 64 år og har nylig forlatt posten som norsk ambassadør i Canada. Hun forlot samtidig utenrikstjenesten etter mer enn 40 år. Hun har tre ambassadørposter bak seg hvorav to i Latin-Amerika, og er spesialisert innen bærekraftsagendaen og utadvendt virksomhet, pressearbeid og informasjonsstrategier. Mona har mange års ledererfaring og er en trenet kommunikator. Hun er cand.mag fra Universitetet i Oslo med historie, statsvitenskap og spansk. Hun har også ledet NTL-UD. Hun brenner for et grønnere Oslo og bærekraftig utvikling lokalt og globalt.

Nestleder: Adam Tumidajewicz

Adam Tumidajewicz er langvarig bidragsyter til Miljøpartiet De Grønne. Han har tjent partiet sentralt, i Bergen og i Oslo i over et tiår. Adam har vært en del av kontrollkomiteen i fire år, er folkevalgt og lokallagsleder på Frogner og bidrar ofte med innhold på Grønn Ungdoms arrangementer. Adam har mastergrad i retorikk fra Københavns universitet og arbeider i forsikringsbransjen til daglig. Han driver også selvstendig som komiker og tekstforfatter. Han kjenner partiets medlemmer og politikk godt og bringer mye kunnskap og ressurser til bordet.

Økonomiansvarlig: Vegard Setrom
vsetrom@gmail.com tlf – 454 50 216

Er ungdomsskolelærer i engelsk og samfunnsfag. Vegard jobbet som “fulltidsfrivillig” i den nasjonale mediegruppa under valgkampen 2013 og hadde da hovedansvar for YouTube og videoproduksjon. Vegard er veldig interessert i Oslohistorie, særlig det som angår byplanlegging og arkitektur – et vakkert, grønt og levende Oslo er blant hjertesakene hans.

Styremedlem: Ingrid Ophaug Dahl

Ingrid kommer fra Os utenfor Bergen. Hun har vært aktiv i De Grønne siden 2012, og har to perioder som talsperson for Grønn Ungdom (2013- 2015) bak seg. Hun har studert statsvitenskap og utvikling, og er per 2015 i gang med lektorutdanning ved Universitetet i Oslo. Ingrid er et politisk talent med klima, skole og språk som hjertesaker. Hun har erfaring både fra politikk- og organisasjonsutvikling, debatter og utadrettet politisk arbeid. Hun har vært styremedlem siden 2016.

Styremedlem: Elsa-Britt Enger
enggronn@gmail.com – tlf – 901 73 969

Har hovedfag i samfunnsgeografi i tillegg til lærerutdanning og utdanning innen ledelse fra NHH. Hun har en svært variert karriere bak seg, blant annet som lærer og rådgiver innen ledelse, organisasjonsutvikling og som veileder i meditasjon og personlig utvikling. Enger har også arbeidet med integrering av fremmedspråklige og har utviklet et kvalifiseringsprogram for å hjelpe sosialklienter til å komme ut i arbeid. Elsa-Britt har vært styremedlem i Oslo MDG og vara til sentralstyret siden 2011. Elsa-Britt har særlig ansvar for medlemskontakt og koordinering med lokallagene.

Styremedlem: Mari Heglum

Mari er 28 år, utdannet statsviter, og bor på Furuset i Oslo. Mari var frivilligkoordinator i Oslo MDG under valgkampen 2015, og jobber nå som daglig leder i UngOrg – en paraplyorganisasjon for 62 barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Mari har et stort hjerte for frivillige organisasjoner. Hun har blant annet vært aktiv i Amnesty, frivillig i Røde Kors, vært leder for Venstrealliansen, og hatt fulltidsverv som nestleder for Velferdstinget i Oslo og Akershus i 2013. Mari har også jobbet som konfirmasjonsleder i HEF, vært vitenskapelig assistent ved institutt for Statsvitenskap, og jobbet som sekretær for Forum for vitenskapsteori ved UiO.

Styremedlem: Harald Nissen
harald.nissen@oslobystyre.no – tlf 992 70 379

Harald sitter i Oslo bystyre hvor han leder kulturkomiteen og er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne. Han representerte MDG i Trondheim bystyre i årene 2003 – 2011. Han har vært nasjonale talsperson for MDG i tre år, og har et stort hjerte for Oslo og byens grønne fremtid. Harald er utdannet fra NTNU i Trondheim som historiker innen fagfeltet politisk og økonomisk historie i senmiddelalder og tidlig moderne tid og har drevet med undervisning og forskning. Han har lang fartstid som aktivist og tilrettelegger innenfor ulike byøkologiske prosjekter. Det mest omfattende er Svartlamoen byøkologiske forsøksprosjekt i Trondheim. Har også en mangeårig karriere som performance artist blant annet med ”The Four”.

1. Vara Børge A. Roum

2. Vara Raisa Markov

3. Vara Paul-Viktor Wiker

4. Vara Frøydis Gammelsæter

5. Vara Øystein Risan Borgersen

 

Statsautorisert revisor: Geir Rogne.

Daglig leder og statsautorisert revisor Geir Rogne i Effekt Revisjon har vært ansatt i selskapet siden etablering i 2005. Har vært revisor for Oslo MDG siden 2012 og kjenner organisasjonen. Han har tidligere jobbet som revisor i regionen og har innehatt stilling som økonomisjef/controller i større og mellomstore bedrifter.