Nyheter

Kategori: Slik gjør vi Oslo grønnere

Miljøpartiet De Grønne

Tåkelegging om Oslopakke 3

Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre bidrar til å tåkelegge hva det er blitt enighet om i E18 i Oslopakke 3-forhandlingene. Heldigvis har vi stadig mulighet til å ivaret...

Spørsmål og svar om Oslopakke 3

Har du spørsmål om Oslopakke 3? Her samler vi opp svar på de vanligste spørsmålene! Saken oppdateres etter hvert som spørsmål kommer inn.

...

12 grunner til å være mot dagens E18-planer

Lurer du på hvorfor Oslo MDG er kritiske til E18? Her har vi samlet de viktigste argumentene mot dagens E18-planer.

...

Det store veivalget

I disse dager forhandler Oslo og Akershus om hvilke store samferdselsutbygginger vi skal prioritere de neste årene. Her kunne du i forkant av forhandlingene i 2016 le...

Vi vil halvere Oslos klimautslipp på 4 år!

Oslos klimagassutslipp har økt med 15 % siden 1990. Nå samles byregjeringen bak en plan som skal halvere utslippene innen 2020.

 

...

Innfører midlertidig dieselbilforbud på akutte dager

Byregjeringen vil åpne for bruk av dieselbilforbud på lokale veier på dager på akutt luftforurensing. Les byråd Lan Marie Nguyen Bergs tale til Bystyret her.

...

En ny, grønn vår!

Hundre dager har gått i byråd, vi har fått til mye, men vi har enda mer å se fram til! Nå er vi klare til å ta de virkelig store stegene for å skape et grønt ...

Det beste miljøbudsjettet for Oslo noensinne

16. desember vedtok Oslo bystyre for første gang et budsjett som også Miljøpartiet De Grønne kunne stille seg bak. Vi overtok budsjettutkastet fra det avgående by...