Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Einar Wilhelmsen valgt som ny leder i Oslo MDG

Lørdag avholdt Oslo Miljøpartiet De Grønne årsmøte, og det ble valgt en ny ledertrio for fylkeslaget.

...

I 2018 skjer det store endringer i sentrum

Arbeidet med å gjøre Oslo til en grønnere by fortsetter. I en ny plan konkretiserer byrådet hva som skal gjøres i 2018 for å gjøre Oslo sentrum mer inkl...

Foto: blondinrikard via VisualHunt / CC BY

Byrådet bevilger 53 mill mer til snørydding

Brøytebudsjettet i Oslo er i ferd med å bli brukt opp. Byrådet har derfor satt av ekstra penger til brøyting og strøing. I tillegg får Bymiljøetaten penger t...

Plan for sykkelveinett

19. januar ble plan for sykkelveinettet behandlet av byrådet. Saken skal nå videre til bystyret for endelig vedtak.

...

Byrådet gjør det enklere å reise miljøvennlig

I Oslo-budsjettet styrkes kollektivtransporten med over en halv milliard kroner de neste fire årene. Det gir et bedre tilbud med flere avganger, i tillegg til...