Vil ha skolehage på Brynseng

De Grønne har sammen med SV i Oslo bystyre fått gjennomslag for at en skolehage på den nye skolen i Brynsengfaret skal vurderes.

-I 2013 vedtok bystyret, etter et forslag fra MDG at alle grunnskoler og ungdomsskoler skal få tilbud om å benytte seg av en skolehage. Nå har Oslo kommune anledning til å følge opp dette med praktisk handling, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

I Byøkologisk program 2011-2026 har bystyret vedtatt å sikre arealer til skolehager og parsellhager.  Det er likevel per i dag ikke mange barn som har gleden av å ha en skolehage. Kun 40 av 171 læresteder har tilgang på til sammen 30 skolehager.  På tjue år har mer enn 60 prosent av skolehagene forsvunnet. Frem til 1988 var det i Oslo mer enn 80 skolehager og 100 ansatte skolehagelærere.

-Det at kun et fåtall læresteder har tilgang til en skolehage, sier noe om behovet for å etablere nye hager. Da må vi benytte sjansen når det nå bygges en ny skole. Med Brynseng skole har vi en fin mulighet til å gi barna denne muligheten. Den kan vi ikke la gå i fra oss, sier Nissen.

Blant voksne er interessen så stor at selv ved utlysningen av 50 små 5m2 store parseller i Bjørvika i april 2012 satte nesten 4000 seg på venteliste. Miljøpartiet De Grønne mener at også barna våre bør kunne få ta del i denne positive trenden.

– Dyrking og hagebruk er helsefremmende, både psykisk og fysisk. Skolehager er dessuten også bra for økologisk, sosial og levende læring i tillegg til at de er et pusterom i en tett og travel by. Se hvordan voksne strømmer til parsellhagene.  Hva smaker vel bedre enn en høstsuppe med egendyrkede grønnsaker. Dette må vi unne barna våre, avslutter Nissen.