Vil ha grønne hager på Grønmo

Dyrk Oslo Rådhus

Miljøpartiet De grønne vil åpne for parseller, skolehager, kompostering og gjenbruk på gamle Grønmo avfallsdeponi.

Vi mener at Grønmo i fremtiden bør være til nytte og glede for byens borgere. Jordbruksarealet i Oslo har gått kraftig ned fra 45 300 dekar i 1949 til kun 8100 i 2011. En flerbrukspark med grønne hager, et senter for urbant jordbruk og gjenvinningsanlegg på Grønmo kan kompensere noe for dette.

Grønmo ligger i Bydel Søndre Nordstrand, en bydel med 40 prosent minoritetsandel og 40 prosent barn. Denne befolkningssammensetningen stiller bydelen overfor særlige utfordringer med hensyn til områdeutvikling, integrering og sosialt likeverd.

Grønne hager på Grønmo vil appellere til en sammensatt brukergruppe. Mange av innbyggerne i Søndre Nordstrand kommer fra kulturer hvor parsellhager og dyrking til hjemmebruk har vært vanlig. Her kan folk med ulik bakgrunn finne en felles møteplass og samtidig finne en vei inn i Marka.

I 2013 fikk Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre gjennomslag for at alle grunnskoler og ungdomsskoler skal ha tilgang til en skolehage. I dag deler 171 læresteder på 30 skolehager, noe som betyr at dette er langt ifra realiteten.

Siden 1988 har mer enn 60 prosent av skolehagene forsvunnet. Frem til 1988 var det i Oslo mer enn 80 skolehager og 100 ansatte skolehagelærere.En skolehage er en pedagogisk ressurs for økologisk, sosial og levende læring, og kan være en verdifull møteplass og pusterom for barn og unge i en tett og travel by.

For at skolehagene igjen skal spille en rolle for Oslos barn må Oslo kommune ta noen strategiske valg som gir Oslo et skolehageløft. Det å etablere skolehager på Grønmo vil bidra til et slikt løft.

Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo

Lillian Bredal Eriksen, førstekandidat til bydelsutvalget for MDG i bydel Søndre Nordstrand.