Vil ha folkeavstemning om Ringnes’ skulpturpark

Foto: christianisthedj (Creative Commons)

Lokalbefolkningen bør ha siste ordet i debatten om skulpturparken i Ekebergskogen mener Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Nå foreslår partiet en rådgivende folkeavstemning om saken.

– Vi foreslår at bystyret børster støv av vår mest demokratiske beslutningsmekanisme. Dette er en sak som både kan og bør prøves i en rådgivende lokal folkeavstemning, mener Shoaib Sultan, toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

I slutten av mai ble det klart at bystyret stiller seg positive til planene om en skulpturpark i Ekebergskogen, finansiert av eiendomskongen Christian Ringnes. Planene har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet og blitt en av forsommerens mest hete lokalsaker i Oslo.

– Vi er motstandere av skulpturparken og registrerer at motstanden er stor også lokalt.  En rådgivende folkeavstemning vil kunne gi bystyret en pekepinn på hvor unison motstanden er. Å etablere en slik park hvis hele lokalbefolkningen er negativt innstilt er ikke tilrådelig, mener Sultan.

Oslo MDG vil jobbe for at bystyret utlyser flere folkeavstemninger i saker der folkemeningen bør legge sterke føringer for politikernes avgjørelser, og mener skulpturparken er et god sak å begynne med.

– En demokratisk reform som åpner for lokale folkeavstemninger i egnede saker, vil ikke bare styrke folkestyret, det vil også ansvarliggjøre folk flest på en helt annen måte en det representative demokratiet er i stand til. Slik kan mer direkte demokrati bidra til å revitalisere interessen for lokalpolitikk, avslutter han.

Shoaib Sultan stiller til valg til bystyret i Oslo nå til høsten hvor han vil kjempe for blant annet hyppigere bruk av lokale folkeavstemninger og vern av utsatte grøntområder som Ekebergskogen.