Vil gjøre byen fargerik med gatekunst og graffiti

 

-Miljøpartiet De grønne vil at Oslo skal være en kreativ og skaperkraftig by. Vi er derfor bekymret over at byrådet vil frata bydelene retten til å tillate lovlige graffitivegger og gatekunst, uttaler bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Harald Nissen.

 

Null lokal selvbestemmelse og byrådets nulltoleranse

Byrådets planer om å nekte bydelene å tillate lovlig graffiti, kommer tydelig frem av et svar til Bydel Gamle Oslo i januar i år, der bydelen ber om å få opprette en fri malevegg for ungdom. I brevet stadfestes det at det er nulltoleranse for tagging i Oslo. «Det er således ikke anledning for bydelene til å opprette en egen graffitivegg», står det.

-I dette svarbrevet er det to saker vi stusser på, sier Nissen, nemlig at graffiti og gatekunst sammenblandes med tagging og således går under vedtaket om nulltoleranse mot tagging. For det andre at byrådet med et pennestrøk fratar bydelene deres selvbestemmelse.

 

Oslo kommune svikter egne visjoner

Graffiti og gatekunst omfavnes verden over av museer og kunstinstitusjoner som Tate Modern i London, Museum of Contemporary Art. I Los Angeles satte utstillingen «Art in the Streets» publikumsrekord. Gatekunst pryder mangfoldige vegger i byer som Berlin, Amsterdam og København.

-Ved å ekskludere graffiti fra kulturscenen og med Oslos nulltoleranse, lever ikke Oslo kommune opp til sine egne visjoner om et mangfoldig, nyskapende og inkluderende kunst- og kulturliv. En god by å leve i er mangfoldig og fargerik, mens Oslo kommunes nulltoleransepolitikk dessverre farger byen grå, avslutter Nissen.

 

Spørsmål til byråden om graffiti som gatekunst i Oslo

Miljøpartiet De Grønne ønsker at graffiti og gatekunst skal være tillatt i ordnede former i det offentlige rom og stiller derfor følgende spørsmål til byrådet:

 

1.  Har bydelene mistet sin lokale selvbestemmelsesrett og mulighet til å opprette frie kunstvegger?

2.   Hva har Oslo gjort for å tilrettelegge for gatekunst i Oslo?

3.   Har Oslo kommune, slik man har gjort i Bergen en politikk på hvordan man skal fange opp nye kunstuttrykk som forholder seg til det offentlige rom? Finnes det en plan for dette?

 

Mer om temaet:

Kronikk av Viktor Gjengaar

http://www.nrk.no/ytring/hvor-gar-streken_-1.8338089

Svarbrev Oslo kommune

http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gamle%20oslo%20%28BGO%29/Intranett%20%28BGO%29/Svar%20byr%C3%A5dsavd.pdf