Fotocredit:

Vil du få fart på det grønne skiftet?

Miljøpartiet de Grønne i Oslo har ledig fast stilling som fylkessekretær

June 1, 2016

Blir du glad når du får engasjerte mennesker til å trekke i samme retning? Vi trenger deg som motiveres av å løse utfordringer, har diplomatiske evner og trives som organisasjonsgartner. Stillingen skal bygge sterke organisasjonsledd i mellomvalgsår, igangsette aktivitet, bidra til å bygge opp selvgående lokallag og koordinere valgkamp i valgår.

Vi ønsker at du har kompetanse i organisasjonsutvikling så du kan jobbe sammen med fylkesstyret og lokallagene for å skape en lærende organisasjonskultur.

Som den eneste fast ansatte i Oslo MDG vil du ha stor frihet til å utforme din egen stilling, i tråd med fylkeslagets skiftende behov. Medlemsskap er ikke en forutsetning for å søke, men du må kunne stå inne for partiets politiske profil.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha hovedansvar for intern kommunikasjonsflyt, herunder utsending av nyhetsbrev, ansvar for interne kommunikasjonsfora, medlemskontakt ved behov
 • Jobbe sammen med styret for å få på plass fysiske møtepunkter og gode systemer for kommunikasjon mellom byråd, bystyregruppen, lokallag og fylkeslaget
 • Programarbeid: Bistå i arbeidet med å koordinere mellom bydeler, fylket og opp mot nasjonalt etter nærmere avtale med styret
 • Bistå med organisering av valgkampen etter nærmere avtale med fylkesstyret, i samarbeid med valgkampansatte
 • Ha hovedansvar for å rekruttere frivillige, følge opp og utdanne ressurspersoner til ulike oppgaver
 • Hovedansvar for nettsidene. Bidra med enkel teknisk support for lokal- og fylkessidene i wordpress
 • Bistå skoleringsansvarlig i koordinering av skoleringskurs
 • Bistå økonomiansvarlig i fylkesstyret ved behov

Den som tilsettes må påregne endringer i arbeidsoppgaver og noe arbeid på kveld og i helger.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra organisasjons- og/eller politisk arbeid
 • Erfaring fra arbeid med frivillige
 • Gode administrative evner
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner

Personlige egenskaper

Du bør ha en god demokratisk ryggmargsrefleks. Du er en lagspiller som evner å motivere andre. Du er lyttende, inkluderende i prosesser og spiller folk gode.

Du må trives i en selvstendig stilling, ha stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eget arbeid.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med på å forme Oslo MDGs videre vekst.
 • 100% stilling med lønnsregulering i tråd med tariffavtalen mellom YS og Virke. Du vil inngå KLPs tjenestepensjonsordning og AFP-ordning.
 • Lønn etter kompetanse (ltr 42 – 47) kr – 381 000 – 410 000

Stillingen er ledig fra 1. august.
Søknadsfrist er 20. juni, og intervjuer planlegges gjennomført 24.-28. juni.
Arbeidssted: Rådhuset og partikontoret i Hausmannsgate 19.

Søknad og CV sendes til oslo-ansettelse@mdg.no. Spørsmål om stillingen kan stilles på e-post eller på telefon til Trine Jakobsen Rydland på 959 00 523.