Vi trenger deg i Oslo MDGs styre!

Valgkomitéen er på jakt etter to varaer til styret i Oslo MDG.

Styret i Oslo MDG har behov for å suppleres med to varaer, og vi trenger dine innspill! Vi er på jakt etter en eller helst to personer som ønsker å legge tid og engasjement i å bygge Oslo MDG, og som kan forplikte seg til å sitte som vara til styret ut perioden (til februar 2016). Dersom du eller andre du kjenner kan passe i den rollen, så kan du melde fra til valgkomiteen eller din lokallagsleder så fort som mulig og senest innen 1 august . Innspillene blir tatt videre til valgkomitéen, og målet er å ha suppleringen på plass innen 6. august.

Valgkomitéen har fått i oppdrag å supplere styret med to varaer midt i året da flere har fått innvilget permisjon for å ivareta andre verv i partiet. Dersom du, som medlem av Oslo MDG, motsetter deg at valgkomitéen tar dette oppdraget, må du gi beskjed senest 2.juli. 

Spørsmål rettes til Kristin Viko Rasmussen (leder for valgkomitéen) 97 52 54 53 eller på epost: kristin.viko.rasmussen@gmail.com