Fotocredit: Monica Løvdahl

Vi krever trygge sykkelveier for alle Oslos skolebarn

I dag er det skolestart! Tusenvis av barn gleder seg til å gå gjennom skoleporten for første gang, eller til å komme tilbake til klassekamerater og skolepulten etter ferien. Noen av dem sykler til skolen, men mange får dessverre ikke lov – og med god grunn. Kommunen har ikke lyktes i å gjøre det trygt for barna å sykle til skolen.

 

17. august 2015

I dag kan hver enkelt skole bestemme om barn mellom 1. og 5. klasse får lov til å bruke sykkelen til skolen. Den planlagte forskriftsendringen som skal la foreldrene ha det siste ordet i om barna skal sykle til skolen eller ikke, var ventet til skolestart. Nå er den utsatt til september.

Forskriften slik den er nå får uheldige utslag når noen skoler velger letteste utvei og forbyr alle opp til femte klasse å sykle, uansett forhold i nærmiljøet. I Oslo, derimot, og i mange andre storbyer, er situasjonen at det mange steder ikke finnes trygge sykkelveier til skolen. Vi vil at alle barn skal kunne sykle til skolen, men mener det blir feil å bare endre forskriften, uten å ha en klar plan for hvordan det skal bli trygt for alle barn å sykle.

I Oslo er situasjonen spesielt dårlig, etter flere tiår med feilslåtte sykkelplaner og manglende prioriteringer av syklistene. Dette går aller mest ut over barna. Flere og bedre sykkelveier henger tett sammen med hvilke prioriteringer vi gjør mellom sykkel og kollektiv på den ene siden, og tilrettelegging for privatbilisme og kapasitetsøkende bilveier som ny E18 på den andre. Her har både byrådet i Oslo, Stortinget og regjeringen feilet – ved å konstant prioritere biler foran trygge sykkelveier og myke trafikkanter.

Vår visjon er at alle skolebarn i Oslo og resten av landet skal kunne sykle trygt til skolen helt fra første klasse. Da må vi ha færre biler i byen, flere bilfrie gater og lav fartsgrense rundt skolene og trygge separate sykkelveier. Og det skal selvsagt være opp til foreldrene om de anser at barnet er klar for å sykle eller ikke.

God skolestart!

Les også: http://www.syklistene.no/2014/09/gjennomslag-for-barns-sykling/