Vi er sykkelpartiet!

Dagsavisens redaktør Lars West Johnsen etterlyser i sin leder lørdag 6. november et sykkelparti i Oslo bystyre. Dette sier vi oss hjertens enig i.

Ambisjonene har det altså ikke vært noe å utsette på. Det er sporadisk implementering som har resultert i et sykkelnett som forblir stykkevis og delt. Ap, Høyre, KRF, Venstre, SV, FRP og Rødt har alle sittet med makt og mulighet til å sette disse tiltakene ut i livet, men har uten unntak manglet politisk vilje til å gjøre løftet til virkelighet. Pengemangel er en forklaring som ikke holder mål – her er det snakk om politiske prioriteringer. Synes man en helhetlig og god sykkelpolitikk er viktig nok til at man tør å nedprioritere andre sektorer?

Miljøpartiet De Grønne er klar i sin tale; bilismen innad i Oslo må reduseres drastisk til fordel for syklistenes inntog. Konkret vil dette medføre noe færre parkeringsplasser og redusert veikapasitet for å frigjøre plass til rene sykkelfelt, samt kombinerte gang- og sykkelveier. Sant nok har senking av fartsgrensen til 30-sone allerede blitt implementert flere steder i sentrum, men da ofte som en enkel løsning for å slippe å utarbeide egne sykkelfelt. Lavere fart blant bilistene kan ikke fullgodt erstatte sikkerheten og effektiviteten som egne sykkelfelt gir.

Klar satsning på syklistene er en naturlig del av Miljøpartiets De Grønnes overordnede mål om langsiktighet i utformingen av samfunnet. For hver bilist som tar sykkelen fatt, vil vi oppnå betydelige gevinster både på helse- og klimafronten. Samfunnet vil på lengre sikt spares for kostnader knyttet til livsstilssykdommer, som for eksempel overvekt. Kutt av CO2-utslipp vil føre til betydelig renere luft, redusert støynivå og dermed bedre levevilkår for byens innbyggere. Sykkelbyen Oslo vil også fremstå som en mer attraktiv by å besøke for turister, både fra inn- og utland.

For å få til dette vil Miljøpartiet De Grønne blant annet foreslå disse tiltakene:

  • Å gjennomføre byggingen av hovedsykkelveinettet etter en enhetlig standard, og ikke etter en standard som er tilpasset biltrafikken på ethvert sted
  • Å videreføre sykkelfelt gjennom kryss (såfremt sikkerhetshensyn tilsier at dette er forsvarlig)
  • At sykkelfelter merkes med en rødbrun farge, framfor hvit, for å gjøre syklistenes områder tydelige både for syklistene og for andre trafikanter
  • At det skal være gratis å ta med sykkel på T-bane utenom rushtiden
  • Ha gatebruksplaner for hele byen der målene er å redusere biltrafikken, samt øke kollektiv- og sykkeltrafikken.

Hovedstaden er i Sykkelstrategien for 2005-2015 lovet et ”helhetlig, effektivt og sikkert” tilbud for byens mange syklister. Vi har nå ventet lenge nok på overføring av fine ord til effektiv handling. Om vi får velgerens tillit vil Miljøpartiet De Grønne jobbe for syklistenes sak i bystyret etter lokalvalget om ti måneder.

Sindre Buchanan
Leder, Miljøpartiet De Grønne i Oslo