Vern av Lillomarka

March 4, 2015

image

Bystyret behandlet den 3. mars et innbyggerinitiativ om å regulere Lillomarka til landskapsvernområde.

– Vi i De Grønne synes det er bra at Innbyggerinitiativet har fremmet denne saken. Det viser at mange i Oslo ønsker å ivareta Marka på best mulig måte. Vern av Lillomarka ligger imidlertid ikke på bystyrets bord ettersom vern vedtas ved kongelig resolusjon, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Vern av Lillomarka blir sannsynligvis likevel en realitet i løpet av 2015.  Miljødirektoratet har foreslått deler av Lillomarka vernet etter naturmangfoldloven etter , noe som er en strengere verneform enn landskapsvernområde.

-Det har pågått en diskusjon om vern vil forhindre folk fra å bruke Lillomarka. Mange og spesielt idretten er opptatt av hva Lillomarka som naturreservat vil bety for bruken. Vil folk fremdeles kunne spise matpakka si på stubben, vil man kunne ferdes som før og vil det kunne holdes idrettsarrangementer der? Vi tror at det er fullt mulig å imøtekomme friluftsinteressene ved å forenkle reglene for bruk og ved at det inngår fleksible bruksavtaler, sier Nissen.

Han viser til at Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en artikkel på deres nettside uttaler at det med et godt samarbeid mellom myndighetene, idretten og andre brukere av Marka, vil være mulig å sikre både hensynet til aktiviteter og verneverdier. Gjennomføring av idrettsarrangementer og andre arrangementer med en størrelse opp til 100 personer, vil fortsatt være mulig uten søknad.

-Lillomarka har stor variasjon og et høyt biologisk mangfold. Vern vil spesielt sikre skogen for hugst og på den måten bidra til ivaretakelse av skogen, samtidig som områder med et stort artsmangfold vernes. Gjennom et godt samarbeid mellom myndighetene, idretten og andre brukere av Marka er vi i MDG sikre på at det vil være fullt mulig å sikre både hensynet til aktiviteter og verneverdier. Her kan vi få i både pose og sekk, avslutter han.