Velkommen til nominasjonstreff

Foto: Svein Gunnar Kjøde
Nominasjonstreffet holdes fredag 26.09 kl 19.00 på DogA, Hausmanns gate 16.
Foto: Svein Gunnar Kjøde
Velkommen til nominasjonstreff! Førstkommende fredag, 26. september kl 19.00, inviterer nominasjonskomiteen i Oslo alle medlemmer, pressen og andre nysgjerrige til åpen og uformell samling på DogA. Her kan du høre appeller og bli kjent med kandidatene som komiteen har innstilt på de ti øverste plasseringene for bystyrelisten 2015. DogA ligger sentralt i Hausmanns gate 16 i Oslo, finn veien her
 
Vi har et stort lokale for oss selv med egen bar, og dermed muligheten for å kjøpe forfriskninger både for de over og under 18 år. Kom gjerne litt før og hygg deg med partifeller eller slå av en prat med kandidatene. Dørene åpner kl 18.30!
 
Finn Facebook-eventen og inviter venner. Les forøvrig mer om nominasjonsprossen og komiteen på oslo.mdg.no/nominasjon
Topp 10 vil bli offentliggjort via mail til lokallagslederne, publisering  på nettsiden og forhåpentligvis presseoppslag på morgenen fredag 26. september. Hittil er kun ordførerkandidat Shoaib Sultan offentliggjort, noe som har skapt en overveldende medieinteresse. Listen for topp 10 er foreløpig og skal nå behandles for prøvenominasjon i bydelslagene.

Hva skjer videre?
Nominasjonskomiteen har hatt 67 intervjuer og 6 møter internt i komiteen, og vi er veldig samlet som komité og tilfredse med den innstillingen vi nå har til topp 10.

Det vi nå går inn i de neste ukene er likevel en prøvenominasjon. Det vil si at listen er foreløpig og at komiteen gjør et lite forbehold om endringer i navn og plasseringer. Årsaken er at vi ønsker å ha en sikkerhetsventil før den endelige innstillingen avgis i slutten av oktober, i fall det er tungtveiende argumenter eller sentrale navn som vi har oversett. Komiteen har også et mål om at bydelslagene skal ha diskutert og blitt godt kjent med listen også før nominasjonsmøtet, og oppleve nominasjonsprosessen som mest mulig åpen.

Komiteen oppfordrer derfor alle bydelslagene i Oslo til å ha et møte mellom 26. september og 10. oktober for å diskutere listen i sitt lag, og komme med evt tilbakemeldinger til nominasjonskomiteen innen fredag 10. oktober. Komiteen vil imidlertid kun gjøre endringer på listen, dersom vi vurderer innspillene som tungtveiende, eller på annen måte avgjørende for en god nominasjonsprosess.

Innspill til den foreløpige listen på topp 10 samt eventuelle alternative kandidater til listen skal diskuteres i bydelslaget og evt fremmes av bydelslagene. Enkeltmedlemmer kan ikke fremme alternative navn til listen i denne fasen. Alternative kandidater til topp 10 skal foreslås til en konkret plass på listen (merk at det er annenhver kvinne og mann). Komiteen tar da nye intervjuer etter behov, og vil vurdere justering av listen før endelig innstilling skal være klar i slutten av oktober.

Etter den endelige innstillingen er sendt ut i slutten av oktober, bør kandidater som fortsatt ønsker å stille som motkandidat på en bestemt plass melde fra om dette til oss i komiteen. De vil i så fall få muligheten til å presentere seg på lik linje med de innstilte kandidatene i et medlemsmøte i november, før nominasjonsmøtet. Alle medlemmer kan fremmes som motkandidater til innstillingen på nominasjonsmøtet.
 
15:okt: Ny frist for innspill til øvrige kandidater til listen
Nominasjonskomiteen ønsker fortsatt gjerne innspill fra medlemmer, bydelslagene og andre interesserte på navn for plassering lenger ned på listen, dvs lavere enn topp 10. Vi åpner derfor opp igjen den opprinnelig fristen i august, og håper alle medlemmer vil benytte anledningen til å fremme eksterne eller interne kandidater til listen på 65 navn. Frist for innspill til kandidater er 15. oktober. Vi ber enkeltmedlemmer om å benytte seg av dette skjemaet for innspill til listen. Lokallag som vil foreslå flere navn samlet kan sende disse til une.aina.bastholm@mdg.no.Les forøvrig mer om nominasjonen i Oslo MDG, hvordan du kan delta og om nominasjonskomiteens arbeid på oslo.mdg.no/nominasjon.