Valget uten troverdighet

En årlig vekst i BNP på tre prosent i 100 år vil gi oss 19 ganger mer av alt.