Tusenvis vil dyrke i byen!

Foto: Helene Gallis

 

Miljøpartiet De Grønne vil gi deg muligheten til å dyrke din egen mat – midt i byen. På onsdag ble partiets forslag om å etablere et senter for urbant økologisk landbruk behandlet i bystyret.

– Vi er glade for at reaksjonene i  bystyret var overveldende positive til urbant landbruk og håper vi kan bidra til et grønnere Oslo sier forslagsstiller og bystyrerepresentant for Miljøparitet De Grønne, Harald A. Nissen.

Bystyret vedtok at byråd Ola Elvestuen regelmessig skal orientere bystyret om arbeidet med urbant økologisk landbruk og jobbe for å samle kunnskap og kompetanse om temaet på et sted. I sin uttalelse til forslaget slo byråden fast at et senter for urbant og økologisk landbruk kan bidra til å oppfylle målsettingene i byøkologisk program som ble vedtatt i 2011.

Flere og flere ønsker fordelene ved storbyliv, kombinert ved gleden av å dyrke egen mat sa MDGs Harald A. Nissen fra bystyrets talerstol. Han mener interessen for urbant landbruk i Oslo er sterkt økende og viser til at 3800 osloborgere søkte om parsellhage da parseller ble utlyst i Bjørvika før sommeren.

– Stadig flere bor i by. Derfor må vi tenke nytt for å gjøre kortreist og selvdyrket mat tilgjengelig for folk flest. Dyrking av mat i byen gir økt livskvalitet for de som dyrker og et bedre bymiljø for alle. Gjennom et senter for urbant landbruk ønsker vi å spre kunnskap om hvordan folk kan komme i gang med dyrkingen, og etablere et fagmiljø for dette, sier Harald A. Nissen.

Et av prosjektene som har vært med å vekke interessen for urbant landbruk er Majobo-prosjektet (Mat og jord, der du bor). Prosjektet har som formål å etablere over 1000 parseller i Norge. På torsdag gikk det første store Majobo seminaret av stabelen.

Selv om bystyret endret vedtaket en del i forhold til vårt opprinnelige forslag er dette en stor seier for alle dem som ønsker å komme igang med eget hagebruk i Oslo, om det er i parseller, koloni- og skolehager, på tak og balkonger, i båkgårder eller områder som midlertidig ikke benyttes til andre formål, avslutter Nissen.