Tronsmo bokhandel

Av Harald Nissen

Tronsmo har fått beskjed om at de fra 1. august ikke lenger får holde til i sine nåværende lokaler på Tullinløkka. Under dagens bystyremøte den 25. mars, stiller Harald Nissen følgende spørsmål til byrådet:  

Vi Oslopolitikere skryter ofte av at byen vår er en viktig kulturby, som kan sammenlignes på flere områder med større kulturbyer i Europa og USA. Hva kan vi så gjøre når en institusjon som Tronsmo bokhandel trues av nedleggelse. Ikke i første rekke på grunn av økonomi, men av kompliserte byutviklingsprosjekter.

Dette er nemlig ikke en hvilken som helst bokhandel. Vi snakker om en bokhandel som kan sammenlignes med City Light i San Francisco og Shakespeare and Company i Paris. Steder forfattere nevner i samme positive åndedrag som kjente forfatterskap.

Så stor pris har oslopolitikerne satt på denne kulturinstitusjonen at de gav den kunstnerprisen for Oslo kommune i 2014. Debatten som har fulgt de siste ukene etter at det ble kjent at Tronsmo bokhandel må ut av sine lokaler i Kristian Augusts gate på Tulinløkka viser at det er mange som deler oslopolitikernes syn. Denne bokhandelen er så viktig for kultur Oslo og Norge at den fortjener en pris.

Saken har satt sinnene i kok i Kultur Norge! Til og med Dagens Næringsliv har funnet saken verd og omtale og gi plass gjennom en av sine fremste kommentatorer. Kjetil Wiedsvang begynner kommentaren sin med å si at «Å be et halvstatlig eiendomsselskap om livbøye er et dårlig alternativ». Han konkluderer imidlertid med at «Det vil bli en politisk sak – hvilket den jo i bunn og grunn er.»

Ballen er spilt over til denne sal. Vi kan som oslopolitikere gjøre noe hvis vi vil. Vi har en stor eiendomsportefølje hvor det må være mulig å finne noe. Vi har ambisjoner om å vitalisere det sentrale Oslo med enda mere kultur!

Spørsmålet mitt til byråden blir derfor. Hvilke signaler kan byrådet sende fra Oslo kommune om at vi ønsker å være en aktiv part i å redde Tronsmo fra nedleggelse?