Trafikal kontrollmani

Bilde av alfstorm (flickr.com). Creative Commons-lisens.

Nylig kunne man lese at Trafikanten ikke vil dele egne kollektivdata med kommersielle aktører. I praksis vil dette si at man i Norge, til forskjell fra andre land, ikke kan kan vise reiseinformasjon og ruteplanlegging i standardkartet på moderne mobiltelefoner og i nett-tjenester som Google Maps.

Når direktør i Trafikanten, Jarle Eliassen, uttaler at Google ikke kan gjøre dette bedre en Trafikanten selv, er dette både usannsynlig i et langtidsperspektiv, og en fullstendig avsporing til stor ubeleilighet for de av oss som fortrekker andre tjenester (eller i det minste valget mellom dem).

Siden kontrollmanien i tillegg er et mulig brudd på §9 av Offentlighetsloven, burde saken være enkel å avgjøre i Bystyret hvor den nå havner etter et innbyggerinitiativ fra Bjørn Tennøe. Oslo MDG støtter dette initiativet.

Det burde være Trafikantens jobb å tilby best mulig kollektivinformasjon til alle reisende. For å klare dette kan det være nødvendig å gi slipp på informasjonsmonopolet og streke seg for å slippe andre aktører til. Kontrollmani kler Trafikanten dårlig.

Sindre Buchanan
Leder, Oslo MDG