Tid for tydelig E18-svar

Lan Marie Nguyen Berg

 

De Grønne vil bruke E18-milliardene på gangstier, sykkelveier og kollektivtransport. Nå må Oslo Venstre gi et tydelig svar, skriver Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat for Oslo MDG.

I sitt tilsvar til meg 11.3., svarer miljøbyråd Guri Melby ikke på mitt hovedanliggende: Ideen om at man trenger ny E18 til minst 40 milliarder, for gjennom bompengene å få råd til kollektivtransport, er og blir hårreisende. Melby understreker det absurde i dette ved å gjenta – til “Lite godt” i troende – at ny E18 skal gi mindre, ikke mer biltrafikk. For hvis det stemmer, blir det jo ingen bompenger å bygge kollektivtrafikk for.

For å gjenta: Vi burde i stedet bruke de 40 milliardene på gangstier, sykkelveier og kollektivtrafikk. Jeg har en mistanke om at Melby innerst inne er enig i dette – men at hun på vegne av byrådet i Oslo og regjeringen, som Venstre er støtteparti for, ikke kan innrømme det.

Også når det gjelder luftforurensning, viser miljøbyråden en mildt sagt spesiell tilnærming. I Klassekampen 17.3. skriver Melby at “På tross av at vi opplever dager med høy luftforurensning, er det viktig å huske på at lufta i Oslo de aller fleste dager i året er ren.” Da velger hun å se helt bort ifra anbefalingene fra Miljødirektoratet, som anbefaler en halvering av grenseverdiene for svevestøv innen 2020. MDG fremmet denne uka et forslag i Stortinget for å endre grenseverdiene i tråd med de vitenskapelige anbefalingene. Det har Melbys kamerater i Høyre sagt at de er åpne for å vurdere (Nikolai Astrup i Her og Nå 11.2). Vi ønsker Venstre og regjeringen velkommen på laget, slik at lufta i Oslo og de andre store byene igjen blir levelig for barn, eldre og astmatikere.

Melby nevner at Oslo trekker seg ut av kull – det er bra. Nå vil vi se et reelt taktskifte når det gjelder E18, Oslo-lufta og de overordnede prioriteringene i samferdselspolitikken. Da vil vi gjerne sette oss ned og diskutere sykkelveier, med både høyre- og venstresiden.

“Uansvarlig” var forsåvidt Dagsavisens overskrift – men den står seg godt.

 

Dette innlegget ble først publisert på Nyemeninger.no 20. mars 2015.