En by for alle

4320863128_e4bf3eae87_z

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil ha mer av dette. Foto: Chris Martin/Flickr.

Hvem er det som får bestemme hvordan byrommene våre skal se ut?

Selvig, Sirowy og Hanssen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for by-og regionforskning løfter en viktig debatt i sin kronikk i Aftenposten 9. mai. De peker på at torg og møteplasser blir stadig mer dominert av kommersielle aktører, og at dette gjør at mange grupper kan ekskluderes fra byrommene våre. I Miljøpartiet de Grønne mener vi at offentlige byrom og grøntarealer skal være fellesområder for alle byens innbyggere. Byen skal ikke bare være et sted for shopping og forbruk.

På landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne helgen 8.-10. mai vedtok vi å jobbe for å gi byen tilbake til innbyggerne og å gjøre byrom og parker til trivelige allmenninger. Vi ønsker oss reklamefrie rom i byen, med minst mulig lyd- og lysforurensning. Torg, parker og gater bør være trygge, sosiale og tilgjengelige for alle, uavhengig av hvor gammel man er, hvor feit lommebok man har, eller hvor god man er til beins. Vi mener derfor det er nødvendig at byene har gratis sitteplasser, drikkefontener og offentlige toaletter.

Vi vil:

  • Ha reklamefrie allmenninger, med minst mulig lyd- og lysforurensning.
  • Ha kort vei til drikkevannsfontener der mennesker samler seg.
  • Ha god tilgang på gatemøbler som benker og bord som alle kan benytte seg av, uten å måtte kjøpe noe.
  • Tilby gratis offentlige toaletter av høy kvalitet og med jevnlig vedlikehold, uten bruk av reklamefinansiering.

Det er paradoksalt at mange av de grepene som gjør byen vår triveligere, bare kan eksistere på handelsstandens nåde. Det er bakvendt at kollektivtransport og bysykler skal måtte finansieres av reklame, som har som formål å øke forbruket vårt. Oslo har begynt å gjøre seg avhengige av reklamefinansiering av offentlige fellesgoder. Vi ønsker at slik reklamefinansering skal fases ut. Vi har god råd til å finansiere miljøvennlige og helsevennlige transportformer som buss og sykkel når vi har skrinlagt monsterprosjekter som nye E18.

5338447648_cd5ce9c4b9_z

De Grønne vil gi mer plass til mennesker og mindre plass til biler og reklame i byrommene våre. Foto: JuntosWorldwide/Flickr.

Det er lite plass i byen, og den lille plassen vi deler i offentlige byrom, bør vi bruke slik at det kommer flest mulig til nytte. Vi vil gjøre våre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering, bilveier, og reklame. Innbyggerne i Oslo skal ha et sted å møtes og trives, uten visuell støy og kjøpepress. Offentlige rom skal være mer enn markedsplasser og grå gjennomfartsårer.

Bli med oss for å ta byene tilbake og skape menneskevennlige offentlige rom!