Foredrag om sykkelpolitikk

Nystiftede Gamle Oslo Grønne inviterer til sykkelpolitisk foredrag og debatt, tirsdag 9. februar i Friis gate 6 i Oslo (se kart) klokken 1900. Foredragsholder er Pål Moen, syklist og mangeårig medlem av Syklistenes Landsforening.

Aktuelle temaer:

  • Sykkelens historie og fortrinn
  • Største barrierer for syklismen
  • Derfor er sykkel bedre enn kollektivtransport
  • Miljø, folkehelse, støy og areal
  • Teknologisk utvikling: El-sykkel, mopeder og liggesykkel
  • Syklistenes Landsforening

Den som er interessert er også velkommen til å delta på vårt første årsmøte som foregår på samme sted fra klokken 1800.

Vi stiller med forfriskninger.

Velkommen!!

Astrid Midtbø, Lokallagsleder (konst.)