Fotocredit: Guri Barka Martins

Sykkel-Oslo trenger mer enn planer!

Etter 38 år har den første helhetlige planen for sykkelveier i Oslo ennå ikke blitt ferdig. I dag har byrådet kommet med utkast til nytt sykkelveinett for byen vår. Blir det 38 år til med utsettelser? Det er opp til deg.

September 1, 2015

I 1977 ble den første planen for et sammenhengende sykkelveinett skrevet. Sykkelveinettet er ennå ikke ferdig bygget. Byrådet har gitt gjentatte løfterom at sykkelveiene skulle bli ferdig, men ennå gjenstår litt under en fjerdedel av det gamle hovedsykkelveinettet. Byrådets løsning har vært å vedta en ny plan. Blir det 38 år til med utsettelser?

Etter valget i 2011 lovet byrådet for eksempel at 12 prosent av reisene i Oslo skulle foregå med sykkel i år. I 2014 hadde vi bare komme ttil 8 prosent, bare 2 prosent opp fra 2005.

Det som trengs for å få til en bedre sykkelsatsing er nemlig ikke flere planer. Da hadde de gamle planene blitt gjennomført først. Det mangler ikke penger til å bygge ut veier. Hvert år står millioner av kroner til sykkeltiltak ubrukt.

Det som mangler, er vilje til å prioritere sykkelen. Når vi skal gi sykkelen mer plass, må vi gi mindre plass til forurensende transport i byen. Sykkelstrategien som bystyret la fram i vår, innebar dessverre ingen ambisiøse planer for å omdisponere plass fra bil til sykkel. Miljøpartiet de Grønne er garantister for å gjennomføre en ambisiøs sykkelsatsing i byen, og vi er partiet som tør å virkelig prioritere sykkelen.

Derfor er det politisk vilje, ikke planer eller penger som er det største hinderet for at Oslo blir en miljøvennlig og trivelig sykkelby. Guri Melby og Venstre brenner nemlig for denne planen, og jeg tror på dem. Men et lite parti kan ikke få gjennomslag for en så amsbisiøs plan alene, i samarbeid med partier som stadig har en forkjærlighet for gammeldags, forurensende og plasskrevende transport.

I stedet for å bruke 40 milliarder på å tilrettelegge for flere biler inn til byen med en ny E18, vil vi i Miljøpartiet de Grønne investere i sykkel og kollektiv. I tillegg vil vi aktivt prioritere ned bilen, for å gi mer plass til syklister og de som reiser kollektivt. Innen 2030 skal det være 30 prosent færre biler i Oslo. Det vil både gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle, og det vil frigjøre den nødvendige plassen til sykkelveier. Vi ser også tegn til at folk raskt velger seg sykkel når bilen ikke er et like attraktivt alternativ. I følge målingene til Statens vegvesen ble det 40 prosent flere syklister på sykkelveiene på Ring 3 i juni sammenlignet med mai, etter stengingen av deler av Smedstadtunellen.

Oslo kan bli verdens beste by å sykle i. Det tar kortere tid å sykle enn å kjøre kollektivt i store deler av byen. Naturligvis har vi ruskevær av og til, og flere bakker enn for eksempel Amsterdam eller København, men med gode sykkelveier, stadig billigere elsykler for de som vil ha hjelp i bakkene, og gode klær, er det fullt mulig å tilrettelegge for sykling for langt flere. Men da holder det ikke bare med flere planer, vi trenger et bystyre har mot og vilje til å prioritere framtidens transport i byen vår!