Miljöpartiet de Gröna på besøk i Oslo

Olaf Ryes plass 25. aug.
Noen av svenskene ved standen på Olaf Ryes plass. Foto: Maria Skartsæterhagen

Naturen har ikke ratifisert riksgrensene – miljøutfordringer krever samarbeid på kryss av landegrensene. For å  styrke miljøsaken i Norge og Sverige kom det derfor 19 frivillige fra vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de Gröna (MP), til Oslo for å utveksle erfaringer og hjelpe oss i valgkampen.

MP hadde ved valget i 2010 litt over sju prosent oppslutning i Sverige og er dermed Sveriges tredje største parti! De er i likhet med Miljøpartiet de Grønne i Norge en del av bevegelsene “Det europeiske grønne partiet” og “Global Greens”.

Peter Boberg og Anders Grönberg, begge fra Göteborg er to av de besøkende MP-erne. De synes det er “kul att hjälpa till” og setter pris på å treffe nye mennesker i nabolandet. Peter som også var i Oslo under valgkampen i 2011 ser at engasjementet har blitt større i MDG siden dengang, men han synes likevel gatevalgkampen går ut på mye det samme.

I forhold til valgkamp i Sverige mener de det er store likheter til den i Norge. Men de ser visse forskjeller mellom landenes øvrige partier. Anders mener de borgerlige er mer konservative og de liberale mer miljøbevisste i Norge.

De frivillige svenskene hadde et tett program både lørdag og søndag med utdeling av brosjyrer diverse steder i Oslo, bading ved Operaen og Klimavalg-konsert utenfor Stortinget. Med fint vær hele helgen, håper vi svenskene hadde et trivelig opphold i Oslo.

Neste helg kommer en ny gjeng til Oslo for å drive valgkamp med De Grønne i Norge. Om et år er det Sverige som har valg, da går kanskje innsatsen motsatt vei, det håper iallfall Anders og Peter som ønsker norske miljøforkjempere velkommen til Sverige for å fronte miljøsaken.