Stortingsvalget er et miljøvalg

Aldri før i norgeshistorien har miljøproblemene vært så politisk viktige som i dag. Både verden og Norge skriker etter politisk lederskap. Hittil har politikerne gjerne unnskyldt seg med at de ikke har dekning i opinionen for å ta store miljøgrep. Den unnskyldningen gjelder ikke lenger. Befolkningens kunnskap om miljøproblemene er i dag god, og det er en utbredt frustrasjon over at nødvendige tiltak ikke settes i verk.