Vi søker engasjert og effektiv frivilligkoordinator

Frivillige urtehagen
Frivillige i Oslo MDG. Foto: Monica Løvdahl

Bli med å skape grønn historie! Miljøpartiet De Grønne i Oslo utvider valgkampsekretariatet og trenger en frivilligkoordinator i fulltidsengasjement i perioden 15. juli – 15. september. Koordinatoren vil ha det overordnede ansvaret for organisering og bemanning av frivillige på valgstands samt bemanning av andre valgkampaktiviteter i Oslo i perioden. 

OBS: Kort søknadsfrist!

Arbeidsoppgaver

  • Lage oversikt over prioriterte eksterne arrangementer og standsteder i Oslo.
  • Ansvar for koordinering av det frivillige medlemsapparatet i Oslo i valgkampens siste to måneder, herunder etablere rutiner og arbeidsgrupper for rekruttering av frivillige til bemanning av stands, utdeling av valglister og andre valgkampaktiviteter
  • Utsendelse av ukentlig valgkampmail til frivillige og ressurspersoner i Oslo
  • I samarbeid med resten av valgkampsekretariatet sørge for god logistikk og rutiner for materiell og standutstyr for frivillige.
  • Utarbeidelse av «standpakke» til lokallag og frivillige, med bl.a. en infoperm.
  • I samarbeid med resten av valgkampsekretariatet og informasjonsansvarlig sørge for oppdatert informasjon til frivillige på nettsidene og på Facebook.

Vi søker en person som:

  • Har erfaring med gatekampanjer og/eller annen relevant organisasjonserfaring
  • Har godt humør, et strategisk hode, arbeidsglede og evne til å motivere og lede frivillige
  • Er selvstendig og effektiv, med evne til delegering av arbeid, også når antallet baller i luften passerer komfortsonen
  • Brenner for det grønne gjennombruddet.

Betingelser:

Oppdragskontrakt for perioden 15. juli – 15. september tilsvarende 100% stilling i statens lønnstrinn 21  (kr 23.500,- i måneden før skatt). Frivilligkoordinator rapporterer til styret i Oslo MDG v/valgkampledelsen.

 

Søknad og CV med referanser sendes oslo@mdg.no innen 10. juli.

For spørsmål om stillingen, kontakt fylkesleder Une Aina Bastholm, une.bastholm@mdg.no, tlf 908 49 505.