– Sosialklienter bør få kjøre gratis på buss, trikk og t-bane

IKKE RÅD: – En stor andel av de som ikke har billett, oppgir dårlig økonomi, at de er sosialhjelpsmottagere og lignende når de kontrolleres, forteller Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne. (Foto: Anita Bakk Henriksen)
IKKE RÅD: – En stor andel av de som ikke har billett, oppgir dårlig økonomi, at de er sosialhjelpsmottagere og lignende når de kontrolleres, forteller Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne. (Foto: Anita Bakk Henriksen)

Harald Nissen, bystyrerepresentant for Oslo Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag i Bystyret om å starte et prøveprosjekt hvor sosialhjelpsmottagere får frikort for kollektivtransport i Oslo. – Det virker tilfeldig at sosialhjelpsmottakere henvises til ordinær billett, og det er et paradoks at Oslo kommune gir sosialhjelp med den ene hånda, og skriver ut bøter med den andre, sier han til  Ditt Oslo. les mer