Solberg uten kontakt med virkeligheten

#cfwesenbergSkrevet av ordførerkandidat Shoaib Sultan

Dette var uken da vår statsminister omsider tok steget helt ut av den virkeligheten de fleste av oss lever i. Vi er vant til å høre hvor sunt det er med norsk olje, hvor lite vår oljesmurte økonomi har med klimaendringene å gjøre, og at å fortsette akkurat som før er forenlig med å kutte i klimagassutslippene – og så videre.

Solberg ute av takt

Det var imidlertid på et annet felt Erna Solberg denne uken beviste at hun virkelig er helt ute av takt med den norske samtiden, da hun til Aftenposten uttalte at “Norge har et veldig vellykket boligmarked som gir oss store, viktige velferdsvirkninger”.

Dette er virkeligheten: Vi har et boligmarked hvor unge, single, nyutdannede og generelt folk med lav til middels inntekt ikke har sjanse til å kjøpe sin egen bolig. Kun de med høye inntekter eller arv har muligheten til å kjøpe seg bolig i de store byene i Norge, og verst er det i Oslo og Stavanger. Da er det knapt til å tro at vår statsminister kaller det norske boligmarkedet for “veldig vellykket”.

Tiltak som virker

MDG foreslår i vårt alternative statsbudsjett blant annet å tredoble satsningen på studentboliger, øke rammene til Husbanken med to milliarder, øke tilskuddene til kommsminunale utleieboliger med 1 milliard og innføre likningstakst på 90 % i formuesskatten fra og med bolig nr. to. Dette er tiltak som faktisk vil gjøre en forskjell for boligmarkedet og boligprisene, i motsetning til statsministerens fallitterklæring forkledt som JA-prat.

Når statsministeren peker på boligskatt som det store problemet, blir det tydelig at det dette egentlig dreier seg om er blokkpolitikk og ideologi, ikke et ønske om en virkningsfull boligpolitikk. Oslo kan komme til å ta imot 2-300.000 nye innbyggere de neste 20 årene. Da må vi fortette, satse på kollektivtrafikk fremfor bilveier – og vi må begynne å ta grep i boligpolitikken.