Skolevalgkampen er i gang

Oslo Grønn Ungdom har startet å besøke skoler i Oslo for å verve medlemmer og å gjøre partiet kjent før skolevalget. Steinerskolen, Natur vgs og Foss vgs er blant skolene som er besøkt så langt.  Standene deres fokuserer på urban dyrking og de som stikker innom standene deres får lov til å så frø og ta med seg hjem (ryktene sier at lærerne er blant de mest engasjerte i dette valgkampstuntet).

Skolevalgkamp
Skolevalgkamp

Vil du vite mer om Grønn Ungdom? Følg dem på facebook, eller sjekk nettsidene deres!