Skoleringsplan for valgkampen

Klare for valgkamp!
Klare for valgkamp!

På våre skoleringer vil du bli godt kjent med det nye arbeidsprogrammet, få trening i å stå på stand, kunnskap om mediehåndtering og erfaring med kommunikasjonsarbeid. Skoleringene er åpne for alle medlemmer som vil bidra i valgkampen, og møtedatoer vil oppdateres  her fortløpende.

Etter en lang og bred prosess har vi fått tidenes beste arbeidsprogram som skal ta oss inn på Stortinget i 2013! Nå kommer vår neste utfordring, nemlig å kommunisere politikken til andre utenfor partiet. Oslo MDG planlegger en rekke medlemsskoleringer som skal gi oss det grunnlaget vi trenger for å fronte partiet på best mulig måte. Vi oppfordrer alle til å begynne valgkampen allerede i dag, og til å bruke disse skoleringene underveis som en hjelp i dette arbeidet.

Foreløpig skoleringsplan finner du på denne siden. Planen vil oppdateres fortløpende. Alle møter vil også bli lagt inn i kalenderen på forsiden, og annonseres på Facebook-siden til Oslo MDG.

Ønsker du å bidra med å arrangere temamøter og skoleringer? Ta kontakt med Hanne Gustavsen på hanne.gustavsen@mdg.no, tlf: 93 69 06 81.

 

Ta meg til skoleringsplanen>>