Skal demonstrere mot Obama

30 organisasjoner har sluttet seg til demonstrasjonen. Blant dem er AUF, SV, SU, Rødt, RU og Miljøpartiet de grønne. Også LO og Nei til atomvåpen arrangerer en demonstrasjon.