Fotocredit:

Sikre soppen!

Sopplukking er en fantastisk aktivitet. Det bidrar til naturglede og til å få folk ut i naturen, det gir bedre folkehelse og er fabelaktig, kortreist matauk. Den tryggheten som ligger i å kunne få soppen kontrollert er en uvurderlig del av dette. Sylvi Listhaug vil ikke støtte soppkontrollørene. Vi derimot har satt av opp til 15 millioner i vårt alternative statsbudsjett for å sikre soppkurven din!

 

August 10, 2015

Nå er det endelig sopptid igjen. En i overkant våt sommer gjør at det ligger an til et flott soppår i Marka. Denne tida er et høydepunkt for mange, inkludert meg selv!

Det er derfor med bekymring jeg leser at Norges sopp- og nyttevektsforbund ikke lenger har mulighet til å drive de populære soppkontrollene på søndagene. Etter å ha drevet kontrollene utelukkende med egne midler de siste syv årene, kaster nå forbundet inn håndkleet – de har rett og slett ikke nok ressurser.

Vår mat- og landbruksminister Sylvi Listhaugs reaksjon er at “det er opp til den enkelte å skaffe seg nødvendig kunnskap til soppturer”. Dette er ikke bare dårlig mat- og friluftslivspolitikk, det er potensielt livsfarlig.

Selvsagt må det offentlige gå inn og støtte soppkontrollene! Sopplukking er en fantastisk aktivitet. Det bidrar til naturglede og til å få folk ut i naturen, det gir bedre folkehelse og er fabelaktig, kortreist matauk. Den tryggheten som ligger i å kunne få soppen kontrollert er en uvurderlig del av dette.

Vi har i vårt alternative statsbudsjett foreslått inntil 15 millioner til Soppkontrollen. Akkurat hvor mye som trengs for å gjennomføre og eventuelt øke antall soppkontroller, må vi gjøre en nærmere vurdering av. Å plukke sopp har et enormt potensiale i Norge. Sør- og østover i Europa er det en mye sterkere tradisjon for å plukke sopp enn hos oss, men trenden er i ferd med å spre seg. Norges sopp- og nyttevektsforbund rapporterer om økende besøk på soppkontrollene, særlig blant unge. Derfor er det ekstra ille at de nå må legge ned aktiviteten.

I fjor benyttet 12.000 mennesker over hele landet seg av soppkontrollene arrangert av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Soppturen kunne endt dårlig for nesten 300 personer som hadde giftig sopp i kurven. Fjorårets soppsesong resulterte i 15 innleggelser med alvorlig soppforgiftning på landsbasis. Vi kan bare spekulere i hvor mange flere det ville vært om ikke Soppkontrollen hadde fanget opp så mange som de gjør.

Norges sopp- og nyttevektsforbund har gjort en fantastisk jobb de siste syv årene for å gi folk informasjon om hvilke sopper som er trygge å spise, utelukkende basert på egne midler. Det ønsker vi at de skal ha muligheten til å fortsette med, og da må regjeringen kjenne sin besøkelsestid.

Hjelp oss med å legge press på matminister Sylvi Listhaug! Del denne posten, og gi oss dine tips til favorittoppskrifter og hvilke sopper som fortjener en plass på middagsbordet.

44795_1540239996780_6194445_n

Fangsten etter en sopptur på Svartskog. Vi fant masse traktkantarell, trompetsopp og ekte kantarell. Pass opp for mulig forveksling mellom traktkantatrellen og giftig slørsopp. De har omtrent lik farge og størrelse og liker seg godt på de samme stedene. Foto: Nguyen Khanh Thanh