Seminar: Arter dør som aldri før

Foredragsholder er Rune Aanderaa

Velkommen til kveldsseminar om biologisk mangfold. Her vil du blant annet få høre om hvordan klimatiltakene kan virke negativt på biologisk mangfold, og hvorfor vi må se begge krisene i sammenheng.

Tid: 7. mars 2012, klokken 18.00 – 19.00
Sted: Lokalene til Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
Adr. Skippergata 33. – Gåavstand fra Sentralbanestasjonen.

Rune Aanderaa er utdannet både innen skogbruk og biologi. Han er daglig leder i SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold og sitter i kommunestyret i Asker, for Askers Grønne Venner. Rune Aanderaa har skrevet bøker, artikler, vært med å lage radio og TV-programmer, livnært seg som skogbruker og småbruker, vært naturfotograf, undervist blant annet på universitetet i Oslo.

Onsdag 7. mars vil Rune holde foredraget «Arter dør som aldri før. En ubehagelig sannhet.» for oss i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, Oslo og omegn.

Seminaret ble foreslått på første styremøte i 2012 i Akershus MDG. Håper du vil komme og få faglig påfyll og mulighet til diskusjon med kollegaer.