AVLYST: Samtale med Cecilie Willoch

Dette møtet er dessverre avlyst pga sykdom.

I vinter har det vært en del oppstandelse rundt tidlig ultralyd. AP og Sv mener likhetsprinsippet mellom bygd og by veier tungt i denne debatten. Nestleder i Stortinget helsekomité Thomas Breen (AP) mener partiet må ta andre hensyn enn de rent medisinskfaglige.

“Det har utviklet seg en retning hvor de som bor i byer tar ultralyd for en tusenlapp på privatklinikk, det tilbudet har man ikke i distrikts-Norge. Man har heller ikke så god kontroll på kvaliteten ved tilbudet som skaper en del ekstra uro, sier Breen.”

Betyr det at de geografiske likhetsprinsippene veier tyngre enn likeverd? I 2006 fikk Cecilie Willoch Livsvernsprisen for sitt informasjonsarbeid i budskapet om likeverd. Hun har sønnen Philip på 19 år med Downs Syndrom og har et personlig forhold til likeverdsprinsippet. Likeverds- og menneskerettsgruppa hos Miljøpartiet de Grønne inviterer til foredrag etterfulgt av en uformell samtale med Cecilie Willoch, med påfølgende workshop hvor vi diskuterer problematikken rundt tidlig ultralyd og hvordan man kan lage ”grønn” politikk på det.