Romsås-beboere bekymret for lokalområder

Lokallaget i Groruddalen på befaring på Romsås sammen med bystyrerepresentant Harald Nissen
Medlemmer fra lokallaget i Groruddalen på befaring på Romsås sammen med bystyrerepresentant Harald Nissen

Beboere på Romsås er bekymret for fremtiden til naturskogsområder i nærmiljøet. Flere aktører ser på muligheter for bygging av småhus i området Ravnkollen og et naturområde mellom blokkene på Romsås. ”Dette er områder som blir høyt verdsatt av beboerne og brukes til rekreasjon og turgåing av et bredt lag i befolkningen her” sier Heidi Trøen, en av beboerne som kjemper for å bevare skogen. ”Disse områdene gjør Romsås til noe helt spesielt, med tett bebyggelse, god kollektivtransport og med skogen rett utenfor døra”, legger hun til. Beboerne har manet til kamp mot utbyggingsplanene, og har til nå samlet 280 støttespillere i Facebook-gruppa ”Bevar skogen på Romsås og vern markagrensa på Ravnkollen”, og har fått 341 underskrifter på en online underskriftskampanje. Beboerne kjenner seg ikke igjen i argumentene som har blitt brukt for å bygge ut i områdene, og mener at både skole, barnehager og beboere bruker området flittig. Ravnkollen er et av Groruddalens beste utkikkspunkt, med bålplass og utsikt nedover hele dalen til Oslofjorden.

Området Ravnkollen har tidligere vært regulert for boligformål, men ligger i dag innenfor markagrensa og er derfor vernet. Området mellom blokkene på Romsås ligger utenfor marka, og er derfor mer utsatt. ”Slike nære naturområder har høy verdi for befolkningen og er viktige å bevare”, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), ”vi må nå få frem fakta i denne saken og ta en åpen diskusjon mellom partene”. Representanter fra MDG Groruddalen møtte sammen med Nissen beboerne på Romsås fredag 19. april. Nissen mener at områdene innenfor Markagrensa ikke kan røres, og åpner for å se på en løsning for bedre vern av skogområdene mellom blokkene på Romsås.