Regionsamling 25. og 26. september

Nå er det litt under et år til lokalvalget i 2011! I valget i 2007 manglet vi bare 1300 stemmer for å kapre sistemandatet i bystyret. Siden da har vi mangedoblet antall medlemmer, økt aktivitetsnivået til tidligere uante høyder, og etablert en rekke lokallag (og flere er på vei!). Valget til neste år ligger an til å bli Oslo MDGs gjennombruddsvalg.

Skal vi klare dette er det viktig at du som medlem, ny som gammel, blir bedre kjent med partiet og dine mange partifeller. Miljøpartiet De Grønne i Oslo, i samarbeid med partiet nasjonalt, inviterer deg,derfor med dette til regionsamling for alle medlemmer i fylkes- og lokallag på Øst- og Sørlandet.

Tid: Lørdag 25. og søndag 26. september 2010.
Sted: Karl Johansgt. 6B, 2.etasje, i våre nye kontorlokaler!

Det blir bevertning underveis begge dager. Arrangementet er gratis!

Påmeldingsfrist: Onsdag 22. september.
Påmelding ved e-post til oslo@mdg.no. Vennligst oppgi fullt navn. Vi håper spesielt at folk som besitter verv eller på annen måte er aktive (eller ønsker å bli det!) kan komme.

PROGRAM:
Lørdag 25. september:
Kl. 09.30 – 10.00: Ankomst – kaffe /te/ frukt
Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst ved Hanna Marcussen – og litt praktiske opplysninger ved Marie Aukrust.
Kl. 10.10 – 11.45: Hanna Marcussen: Politikk og ideologi – grønne grunnprinsipper.
Kl. 11.45 – 12.00: Pause
Kl. 12.00 – 13.00: Hans Borgen: Lokallagsdrift – formaliteter og praktiske råd.
Kl. 13.00 – 14.00: Lunsj
Kl. 14.00 – 14.15: Hanna Marcussen: Innledning mot neste foredrag, om politikk – muligheter – visjoner – samfunnsendringer (for å gi litt tid for de som måtte være forsinket etter lunsj).
Kl. 14.15 – 16.00: Bjørn Brunstad, BI Senter for klimastrategi: Fossilparadigmet går mot slutten – hva nå? Overordnede samfunnsendringer som følge av klima- og ressurskrisene.
KL. 16.00 – 16.30: Pause m/kaffe/te/forfriskninger/kake
Kl. 16.30 – 18.00: Harald Nissen: Det politiske systemet – politisk arbeid på kommune- og fylkesnivå. Om oppbygging og organisering, og litt om offentlig forvaltning.
Kl. 18.00 – 18.30: Pause m/kaffe/te mm
Kl. 18.30 – 19.30: Adam Tumidajewicz: Praktisk argumentasjon og debattrening – belyst med eksempler.
Kl. 19.30 – 20.00: Pause
Kl. 20.00: Varmt måltid /middag.
Etterpå: Filmvisning: «Min mammas gård» eller sosialt samvær etter eget ønske.

Søndag 26. september:
Kl. 09.30 – 10.00: Ankomst – kaffe/te/frukt
Kl. 10.00 -12.00: Olav Boye: Hvem skal rekrutteres til Miljøpartiet De Grønne – og hvordan?
Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 – 14. 15: Olav Boye: Politisk profilering og informasjonsarbeid.
Kl. 14.15 – 14.30: Pause med kaffe/te mm.
Kl. 14.30 – 15.30: Sindre Buchanan: Bruk av massemedier og sosiale medier.
Kl. 15.30 – 16.00: Avslutning og veien videre, ved Hanna Marcussen, og evalueringsskjema.

Vi håper mange vil komme og ser fram til en inspirerende helg for skolering og organisasjonsbygging i Miljøpartiet De Grønne!

Vi gleder oss til å treffe akkurat deg 🙂

Med vennlig grønn hilsen

Marie Aukrust, Partisekretær, Miljøpartiet De Grønne, telefon: 45 85 42 40.
Sindre Buchanan, Leder, Miljøpartiet De Grønne i Oslo, telefon: 92 29 25 25.