Programkomiteen

Programkomiteens mandat er å utarbeide et forslag til politisk program for Oslo i perioden 2015-2019. Programforslaget fremlegges for styret  i løpet av november 2014 og skal endelig vedtas på årsmøte til Oslo MDG i 2015. Komiteen forventes å samle innspill fra lokallag, medlemmer og andre aktuelle aktører og ved dette skape politisk debatt og forankring blant medlemmene.

Programkomiteens medlemmer

Vidar Hillesland (leder) (vhill@online.no)

Lillian Bredal Eriksen (lberiksen@oslobystyre.no)

Joakim Skajaa (joakim@eriksenskajaa.no)

Marion Godager Tveter (marion.tveter@gmail.com)

Eivind Trædal (eivindtraedal@gmail.com)

Miriam Staffansdotter Langmoen (miriam.langmoen@gmail.com)

 

Komiteens arbeidsfordeling

Dersom du ønsker å komme med innspill til programmet,  kan komiteens leder, Vidar Hillesland kontaktes for overordnede spørsmål, for mer spesifikke  innspill til de enkeltstående kapitlene, kan øvrige medlemmer kontaktes. Merk: kapitteloverskriftene er arbeidstitler og kan endre seg underveis i programprosessen.

Kapittel 1: Våre visjoner for den grønne byen (Vidar Hillesland)

Kapittel 2: Fremtiden er grønn! (Vidar Hillesland)

Kapittel 3: Livskvalitet – den bærekraftige byen  (Lillian Bredal Eriksen)

Kapittel 4: Den grønne byen (Joakim Skajaa og Lillian Bredal Eriksen)

Kapittel 5: Demokratiutvikling (Marion Godager Tveter)

Kapittel 6: En samferdselspolitikk som våger å prioritere (Vidar Hillesland)

kapittel 7. Byutvikling ikke bare byvekst (Joakim Skajaa)

Kapittel 8. Et bærekraftig næringsliv (Eivind Trædal)

Kapittel 9: Byen med det store hjertet (Miriam Staffansdotter Langmoen)

Kapittel 10: Innbyggernes utvikling – mer enn bare karakterer ( Marion Godager Tveter)

Kapittel 11. Kultur for folk flest (Lillian Bredal Eriksen)