Prinsipprogrammet og klima/olje/energi

MDG Oslo ønsker velkommen til det andre møtet av forberedelsesmøtene til MDGs landsmøte.

Del I: Diskusjon om forslaget til prinsipprogram

Del II: Klima/olje/energi