Politisk verksted for alle medlemmer i Oslo og Akershus

I løpet av høsten vil MDG i Oslo og Akershus holde 3 felles politiske verksteder om temaer som berører Oslo- og Akershusregionen spesielt. Temakveldene vil inneholde innledning ved 2 fagpersoner, gruppearbeid, trening i presentasjon og debatt og innlegg fra talerstolen (frivillig).

Alle medlemmer i Oslo og Akershus er velkomne! Lokallagsstyrene oppfordres særskilt til å delta, da dette er viktig trening for utforming av egne lokalprogram.

By- og tettstedsutvikling
Tid: 7. oktober kl. 18 -21
Sted: Wergelandsveien 1, Oslo

Osloregionen er det området i Europa som vokser raskest, og det er estimert at de to fylkene vil få 300.000 nye innbyggere de neste 20 årene. Hvordan kan vi planlegge og bygge byer og tettsteder som har plass til så mange mennesker, er smarte for miljøet, med effektiv samferdsel og som samtidig er gode for folk å bo i?

Innledere: Øystein Grønning, internasjonal arkitekt og urbanist. Gerritt Mosebach, byplanlegger i Oslo Kommune og leder i Grünerløkka MDG.

6. november kl. 18 -21: Samferdsel
2. desember kl. 18 -21: Skole og oppvekst
Sted for samtlige verksteder: Wergelandsveien 1, Oslo. Mer info kommer.

Påmelding til epost politisk.skolering@gmail.com