Politisk spinning

Harald2_liten
Harald Nissen, bystyrerepresentant for MDG i oslo.

Fremdeles er en tredel av sykkelveiene som skulle stått ferdig i 2001 ikke bygget.

I et debattinnlegg i Dagsavisen (28/12) skryter Venstre av sitt arbeid for å fremme Oslo som en sykkelby. Denne satsingen bærer imidlertid mer preg av politisk spinning enn av blomstrende sykkelsatsing.

Ifølge Syklistenes Landsforening er Oslo i dag en av Norges dårligste sykkelbyer. En viktig årsak til dette er den trege utbyggingen av Hovedsykkelveinettet i Oslo. Det er gått hele 22 år siden Hovedsykkelveinettet ble vedtatt. Fremdeles er en tredel av sykkelveiene som skulle stått ferdig i 2001 ikke bygget, men utsatt til 2016.

Venstre har som mål at 12 prosent av dagens reisende skal benytte sykkel innen 2015. Dette er vel og bra, men vil det være mulig å øke antall syklister fra dagens 7 til 12 prosent på to år? Ifølge Syklistenes Landsforening er det kun planlagt 10 kilometer sykkelvei i by i 2013. Med et slikt tempo vil det ta 35 år før forbedringer i byer og tettsteder er løst. For å få til et vesentlig løft for Oslos syklister er det nødvendig med en reell økt satsing på sykkel.

I perioden 2012-2016 er det satt av 500 millioner kroner til utbygging av hovedsykkelveinettet. Ettersom bystyret ifølge kommunerevisjonen tidligere har hatt et underforbruk av budsjettposten for utbygging av Hovedsykkelveinettet, er det viktig at midlene nå sikres brukt etter planen.

En ny strategi for videre sykkelsatsing skal utarbeides i 2013. Det er viktig at det i denne strategien framkommer en gjennomførbar handlingsplan slik at Oslo innfrir målet om 15 prosent syklende innen 2015.

Manglende koordinering har også bidratt til forsinkelser i utbyggingen. I 2010 ble det opprettet et sykkelprosjekt i Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. Prosjektet skulle etablere et nytt samarbeid for å sikre at Hovedsykkelveinettet sto ferdig i 2012. Ettersom Hovedsykkelveinettet fremdeles ikke står ferdig, kan det være nødvendig å se på samarbeidsformen igjen, samt å vurdere om sykkelprosjektet kan organiseres annerledes slik at politikerne kan slippe å spinne og i stedet begynne å sykle fram mot mål.