På sporet av den tapte sykkelvei 2.

January 29, 2015

Vækerøveien1

I Vækerøveien på Ullern skulle sykkelveien ha stått ferdig i 2007, men glimrer i likhet med flere andre planlagte sykkelveier fortsatt med sitt fravær. Uten denne sykkelveien får ikke bydelene Vestre Aker og Ullern et komplett hovedsykkelveinett.

-Her har ikke byrådet våget å prioritere sykkel, men omgått saken og latt den ligge. Vi stilte derfor Guri Melby, byråd for Miljø og Samferdsel spørsmål om dette, sier Harald Nissen bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Oslo.

I svaret fra byråden fremkommer det at den manglende sykkelveien skyldes at noen av husene ligger for nært veien. Oslo kommune vil dermed måtte kjøpe noe av hagetomtene for å få realisert sykkelveien. Enkelte beboere har protestert mot dette.

-En slik vegring for oppkjøp av eiendom er en av hovedårsakene til den trege byggingen av hovedsykkelveinettet. Det hjelper ikke med fine planer og løfter dersom byrådet ikke tør å gjøre det som skal til for å få bygget sykkelveinettet, sier Nissen.

I stedet forsøker byrådet fremdeles, etter 8 år å finne et alternativ. Plan- og bygningsetaten er bedt om å justere planen, slik at inngrepene på privat eiendom minskes. I svaret anslås det at byrådet får en ny plan for Vækerøveien i februar/mars.

-Det eneste vi kan gjøre i denne saken nå er å følge med på hva som skjer. Av erfaring vet vi jo dessverre at det enda kan ta lang tid før sykkelveien i Vækerøveien er på plass. Vi er i hvert fall på sporet, avslutter Harald.