Over 100 frivillige på De Grønne i Oslo sin valgkampstart!

Tidenes beste måling for De Grønne i Oslo la et solid bakteppe for valgkampstarten .  Med en oppslutning på 5,7 % på Infacts augustmåling er De Grønne det femte største partiet i Oslo!

Valgampstart

Rasmus Hansson innledet arrangementet med en oppdatering om dagens politiske situasjon og presenterte De Grønnes løsninger på de viktigste politiske feltene. Maiken McCormick fra Splint AS underviste om sosiale aspekter ved det å drive valgkamp på gatenivå og drillet deltakerne ved hjelp av praktiske øvelser og fokusgrupper.

Sannsynligheten for at vi skriver historie og får et Miljøparti inn på tinget for første gang i Norge virker solid. Rustet med erfaringene og optimismen fra valgkampstarten er det liten tvil om at Oslo kommer til å bli truffet av en grønn bølge i tiden fremover og at byens befolkning vil bli eksponert for et fremtidsrettet parti som tar miljø, klima og livskvalitet på alvor.

Får vi 5,7 % i Oslo på valgdagen er Rasmus inne på tinget, med 1,8 % til er Une også inne.  Har lyst til å bli med oss på å løfte Norge ut av oljealderen? Ta kontakt med lederen for den lokale bydelen og bli med på en av vår tids viktigste bevegelser.