Oslo-studenter må stemme i Oslo!

Pål Thygesen

Det bor over 40 000 studenter i Oslo. Likevel er ikke studenter en maktfaktor i Oslo-politikken, og saker som mange studenter er opptatt av taper dermed i interessekampen. Oslo kommune kunne vært mye bedre til å legge til rette for studenter, men studentenes interesser er sjelden tema i Oslo bystyre.

Hvis flere studenter velger å flytte stemmeretten sin til Oslo, vil studenter bli en maktfaktor. I dag er det mange studenter som fortsatt stemmer i hjemkommunen sin, og får dermed ikke den oppmerksomheten de fortjener fra de store partiene. Hvis flere studenter melder flytting, vil partier som har politikk som studenter og unge voksne er opptatt av få vind i seilene.

Miljøpartiet De Grønne setter klima og miljø først. Vi vil også ta tak i de høye boligprisene i Oslo ved å gi gratis tomter til studentboliger og opprette en sosial boligstiftelse. Jeg mener at det er bra for byens studenter om Miljøpartiet De Grønne gjør et godt valg og blir en maktfaktor i Oslo.

Fristen for å flytte stemmeretten til den kommunen du bor i er 30. juni. Hvis du ikke har meldt flytting i folkeregisteret innen denne datoen, blir din stemme telt i hjemkommunen din. Du kan melde flytting på Skatteetatens nettsider.

Pål Thygesen, politisk rådgiver for MDGs bystyregruppe i Oslo og 6. kandidat for Oslo MDG