Forslaget til Oslo-lista er klart!

Nominasjonskomiteen har nå fremmet sitt forslag til bystyreliste for Oslo MDG. Blant kandidatene finner man partimedlemmer som Harald Nissen, Hanna E. Marcussen og Shoaib Sultan, samt viktige samfunnsaktører som Thomas Hylland Eriksen, Nina Dessau, og Johan Galtung.

Nominasjonsmøtet finner sted mandag 14. mars i Miljøhuset (6.etasje) i Grensen 9, klokken 18.00-20.00.

Alle som har betalt medlemskontingent inneværende og foregående år har stemmerett. Stemmeberettige bes møte i god tid før møtestart for registrering. De kumulerte kandidatene vil være tilstede og presentere seg selv.

Vi håper så mange har muligheten til å møte opp!

  1. Forslag til dagsorden (se dokument, pdf)
  2. Endelig forslag til bystyreliste (se dokument, pdf)
  3. Informasjon om kandidatene på seks kumulerte plassene:

1. Harald Nissen (1963) Gamle Oslo. Fra 1991 varamedlem til bystyret i Trondheim for MDG. Har siden 2003 hatt fast plass, og er leder for Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen, samt varamedlem til formannskapet. Flytter til Oslo i april. Er doktorgradsstipendiat i middelalderhistorie ved NTNU. Har vært talsmann for beboerne på Svartlamon bydel og vært en drivkraft i arbeidet for å bevare bydelen. Etter at Svartlamon fikk avtale med Trondheim kommune ble han leder for Svartlamon Næringsstiftelse, som forvalter konsertlokaler og annet næringsareal i bydelen. Harald Nissen har også en kulturell bakgrunn, og har blant annet vært vokalist i flere grupper.

2. Hanna Marcussen (1977) Frogner. Nasjonaltalskvinne for MDG siden 2008. Oppvokst på Sandøya, men bodd i Oslo siden 1994. Studert arkeologi på UiO. Politiske interessefelt er blant annet grønn økonomi, byplanlegging, fornybar energi, klima, matsikkerhet, fredspolitikk, ansvarlig ressursforvaltning, digitale rettigheter og rettferdig handel. Er opptatt av at politikk må handle om å fremme konkrete, positive og gjennomførbare løsninger, fremfor utelukkende å finne feil hos motpartens argumenter eller mangel på resultater. Stod på førsteplass på Stortingslisten i 2009.

3. Shoaib Sultan (1973) Søndre Nordstrand. Tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge (2007-2010) og som sekretariatsleder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene. Han er styremedlem i antikrigsbevegelsen Fredsinitiativet og miljø-/klimaorganisasjonen Global Migrants for Climate Action. Shoaib har vært aktiv i integreringsdebatten, og skrevet en rekke artikler om dette og andre temaer.

4. Cecilie Flaatin (1975) Ullern. Er medlem av Oslostyret til MDG og leder av Ullern lokallag. Cand.mag i kunsthistorie og kulturformidling og M.Ph. i organisasjonspsykologi. Kommer opprinnelig fra Akkerhaugen i midt-Telemark, har vært bosatt i Oslo siden 2005. Jobber som rådgiver for forskning og utvikling ved Norges musikkhøgskole. Politisk er hun spesielt opptatt av en fremtidsrettet byutvikling med fokus på miljøvennlige og bærekraftige løsninger, mangfold og inkludering.

5. Christian Grorud (1957). Frogner. En nestor i partiet og var med på å stifte partiet. Har representert MDG i Akershus Fylkesting og i Bærum kommunestyre og har dermed lang fartstid som folkevalgt. Har arbeidet med energi- og miljørelaterte temaer siden 1983; i industri, offentlig forvaltning og konsulentvirksomhet. Har deltatt i etablering og utvikling av selskaper innenfor solenergi, bioenergi, vindkraft og kvotehandel, og har deltatt i evalueringer av offentlig virkemiddelbruk og forskning, i Norge og utlandet, og gjennomført oppdrag for FN og andre internasjonale organisasjoner i Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika.

6. Nina Dessau (1950). Østensjø. Skribent og samfunnsdebattant med spesielt fokus på klima og immigrasjon. Er opprinnelig økonom og statsviter. Leder for Global Migrants for Climate Action. Har jobbet med miljøspørsmål siden hun studerte i Frankrike. Har skrevet flere bøker, bl.a. “Den globaleoppvarmingen” (2006). Frontet 10:10-kampanjen i Norge. Er ikke medlem av Miljøpartiet De Grønne, men vil stille på vår liste og deler partiets verdigrunnlag og MDG er det eneste partiet hun kan tenke seg å støtte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Mikkel Storm Glomstein, Sekretær i nominasjonskomiteen
telefon: 452 48 129
e-post: mikkel.glomstein@mdg.no