Oslo-budsjettet 2011: – Et budsjett for biler, ikke mennesker

Oslo MDG mener budsjettforslaget er visjonsløst på miljø og kollektivtransport. Spesielt syklende får lide.

– Budsjettet er en sykkelskandale, sier leder i Oslo MDG, Sindre Buchanan.  – Det er kun innvilget 86 millioner til byggingen av skarve 1,8 km med sykkelvei. Med dette er Oslo bokstavelig talt milevis unna de 70 km med sykkelvei som skal være på plass innen 2015.

Sykkeletaten, som ble lansert med brask og bram tidligere i år, er ikke innvilget en eneste krone i budsjettet. Den er faktisk ikke nevnt med et eneste ord.

– Hva har skjedd? spør Buchanan. – Har man besluttet å legge ned prestisjeetaten før man har fått somlet seg til å opprette den? Man kan ikke annet enn å konkludere med at bystyret har erklært kommunens egen sykkelstrategi for dø.

Buchanan mener også bystyrets kollektivsatsing lider av fossil tankegang nå man lanserer «Veiløft 2015», med fokus på ”fremkommelighet for alle”.

– Byrådet skal ha ros for sin satsing på flere avganger og utbedring av infrastrukturen. Men, i stede for å fortsette den positive trenden lanseres «Veiløft 2015», på tross av at byrådet har forpliktet seg til å redusere antall personreiser med bil. ”Fremkommelighet for alle” betyr i praksis manglende vilje til å prioritere.

Heller ikke de som er utsatt for luft- og støyforurensning har grunn til jubel. Støyplageindeksen økte med 10,5 % fra 2000 til 2007. Allikevel er det ikke øremerket en enste krone verken tiltak mot støy- eller luftforurensning.

– Gjennom mange år har byrådet forsømt sin forpliktelse til bekjempelse av støy- og luftforurensning. Man skulle tro byrådet rådet over en landbrukskommune hvor dette ikke var noe problem, sier Buchanan.

Oslo-lederen mener bystyrets mangel på ambisjoner sees best på klimamålsetningene. Mens målsetningen for byen er en reduksjon av klimagassutslippene på 50 % innen 2030, er målsetningen for transportsektoren bare 20 % prosent i samme tidsrom.

–Det er riktignok vanskeligere å redusere utslipp fra transport enn fra andre sektorer, men det er også vanskeligere å ta byrådets målsetninger på alvor når man har et så lite ambisiøst mål innen transport. Dette er et budsjett for biler, ikke mennesker!

Vår konklusjon

  • Visjonsløs ”satsning” på kollektivtransport.
  • En sykkelskandale. I praksis en nedleggelse av Sykkeletaten.
  • Støy og luftforurensing neglisjeres.